8 i dag 10 i går s Logga ut Logga in Skaffa Premium!
Antalet insekter i Europa har minskat dramatiskt Bra för vindrutan, mindre bra för jordens ekologi

Att antalet insekter minskar på sina håll runt om i världen är känt sedan tidigare och nu visar två studier från Danmark och Storbritannien att insektsdöden har varit rätt omfattande sett över de senaste två decennierna.

I båda studierna har forskarna använt sig av data som samlats in bland annat genom ett slags "vindrute-test" där man kontrollerar hur mycket insekter som fastnat på bilars vindrutor och registreringsskyltar vid olika tidpunkter. I den danska studien kunde man konstatera att antalet insekter som fastnat på bilars vindrutor minskade med hela 80 procent mellan 1997 - 2017. Här kunde man även se att antalet svalor, en fågelart som livnär sig på bland annat insekter, hade minskat i stort sett i samma omfattning som insekterna.

I den brittiska studien har man kontrollerat antalet insekter som krockat med bilars registreringsskyltar med en så kallad "splat-o-meter", se bild nedan, och där såg man att antalet förolyckade insekter minskade med 50 procent mellan 2004 - 2019. I båda undersökningarna ska man ha tagit hänsyn till att bilars design och aerodynamiska egenskaper förändrats under mätperiodernas gång.

Anledningen till att insekterna minskar uppges bero på lite olika saker men primärt verkar planetens allt varmare klimat vara boven i dramat. En av forskarna bakom den danska studien säger:

"In my 50 years, the temperature in April, May and June has increased by 1.5C on average in my study area. The amount of rain has increased by 50%. We are talking about dramatic differences.

Overall, water temperature increased by 1.88C and discharge patterns changed significantly. These changes were accompanied by an 81.6% decline in insect abundance. Our results indicate that climate change has already altered [wildlife] communities severely, even in protected areas."

Vetenskap, Natur, insekter, statistik, splat-o-meter, vindrutor, djurfeber
Insektsarter försvinner i en rasande hastighet Kan förändra det ekologiska systemet i framtiden I en ny rapport där man studerat förekomsten av insekter runt om i världen varnar nu forskare för att insektsarter utrotas i en mycket högre hastighet jämfört med flera andra djurslag. Den enorma studien baseras på ett 70-tal tidigare rapporter och man skriver bland annat att arter av bin, myror och skalbaggar dör ut i åtta gånger så stor skala som fågel-, däggdjurs- och fiskarter. Då insekter är viktig föda för djur högre upp i näringskedjan och då bin pollinerar 75 procent av alla världens grödor kan detta leda till att vårt ekologiska system kan förändras dramatiskt i framtiden. Matt Shardlow från den brittiska organisationen Buglife säger till BBC: "Itx27s not just about bees, or even about pollination and feeding ourselves - the declines also include dung beetles that recycle waste and insects like dragonflies that start life in rivers and ponds.It is becoming increasingly obvious our planetx27s ecology is breaking and there is a need for an intense and global effort to halt and reverse these dreadful trends. Allowing the slow eradication of insect life to continue is not a rational option." Orsaken till att insektsarterna dör ut uppges främst bero på intensivt jordbruk, bekämpningsmedel och klimatförändringar. Det finns dock vissa insektsarter som verkar trivas med det nya klimatet, kackerlackor och husflugor ska inte ha påverkats nämnvärt av världens förändringar och verkar snarare trivas bättre under dagens förutsättningar. Tumnagel
2.8°
0
400 miljoner fåglar i Europa har försvunnit Dramatisk minskning de senaste 30 åren Forskare verksamma i Storbritannien och Tjeckien har i en studie analyserat data från 52 olika länder om 520 olika fågelarter som häckar i Europa och kommit fram till att det har skett en avsevärd minskning av deras förekomst i Europa sedan 1980. Man tror att det 1980 fanns cirka 2,063 miljarder fåglar och detta är en siffra som 2009 hade minskat runt 20% vilket gör att det då finns runt 1,641 miljarder fåglar i Europa, en minskning med 422 miljoner stycken sedan 1980 med andra ord. Det är bland de 36 vanligast förekommande fågelarterna i Europa som den största minskningen har skett och i Sverige handlar det bland annat om en minskning av bland annat starar och sånglärkor. Den primära anledningen till att fågelbeståndet i Europa har minskat anges vara att det inte finns lika många häckningsplatser som förr i tiden samt att mattillgången i form av insekter och liknande har minskat. Man nämner dock att rovfåglar och gäss har ökat i Europa. Det beror främst på att rovfåglar nu för tiden oftast är fridlysta i europeiska länder och att vi inte jagar gäss lika mycket som vi gjorde förr i tiden. Tumnagel
20.9°
0
EU förbjuder bekämpningsmedel som misstänks döda bin Så att bina kan fortsätta pollinera våra växter EU har förbjudit utomhusanvändning av de tre ämnena imidacloprid, clothianidin samt thiamethoxam som finns i bekämpningsmedel som tidigare använts i vår miljö. Vetenskapliga studier har tidigare visat att de tre ämnena är skadliga för bin. Som de flesta av er är säkert är medvetna om så har det periodvis skett massdöd av bin runt om i världen de senaste åren. Bekämpningsmedlen som nu förbjuds har framför allt använts för att få bort skadliga växter och insekter från lantbruksfarmar. Runt 35 procent av alla världens grödor måste pollineras av bin och skulle bina försvinna någon gång i framtiden så skulle med stor sannolikhet en del av mänskligheten göra det samma. Tumnagel
106.5°
0
18.7° 0 Wille Wilhelmsson Wille Wilhelmsson
fre. 14 feb 2020, 14:00
Antalet insekter i Europa har minskat dramatiskt Bra för vindrutan, mindre bra för jordens ekologi
18.7°
0