m
Serietillverkningen av Audi e-tron GT drar igång i slutet av året

Serietillverkningen av Audi e-tron GT drar igång i slutet av året
Kommer dyka upp i RS-version

Bil / Audi

Det har nu gått två år sedan som Audi först visade upp konceptet e-tron GT. Det här är deras Porsche Taycan kan man säga eftersom modellen bygger på samma grund - J1-plattformen. I slutet av året kommer serietillverkningen av modellen att dra igång och den kommer att byggas bredvid R8 i fabriken Audi Böllinger Höfe som ligger i den tyska staden Neckarsulm. 85 procent av tillverkningen kommer att ske med hjälp av robotar.

e-tron GT mäter 4,96 meter på längden, 1,96 på bredden, 1,38 på höjden och har en hjulbas på 2,9 meter. Det är nästan exakt samma mått som Taycan. Precis som sitt syskon kommer även e-tron GT att få fejkat motorljud. Det sitter två stycken högtalare i kupén som simulerar när man gasar och tydligen har man jobbat extremt mycket med att få till det. Det finns även en högtalare på utsidan som spyr ut sig ljudligheter. Det kommer till och med att finnas en extra yttre högtalare på tillvalslistan för den som verkligen vill höras. Undertecknad som bara tycker att detta är trams lär tyvärr ändå inte bli imponerad. En RS-version av modellen kommer att dyka upp men om den då får fem yttre högtalare som standard får vi återkomma till.

Läs mer om tillverkningsprocessen i pressmeddelandet nedan.

Visa
Pressmeddelande
Högteknologi och skickligt hantverk i skön förening. Audi e-tron GT tillverkas i Audi Böllinger Höfe

Med passion för detaljer, maximal precision och toppkvalitet: I slutet av året startar serietillverkningen av Audi e-tron GT i Böllinger Höfe i Neckarsulm där supersportbilen Audi R8 ju redan byggs. Vid tillverkningen av eldrivna e-tron GT använder företaget sig av specialanpassad automatiserad och smart teknik – kombinerat med hantverket av erfarna och kunniga yrkesmän och yrkeskvinnor.

I slutet av året startar serietillverkningen av Audi e-tron GT
Tillverkningen i punktform

Audi e-tron GT tillverkas vid Audi Böllinger Höfe, som hör till anläggningen i Neckarsulm och öppnades 2014: utbyggnad och konvertering 2019, nya virtuella planeringsmetoder
Produktionschefen Wolfgang Schanz: ”Här har vi skapat en unik kombination av skickligt hantverk och smart tillverkningsteknik”.
Karossavdelningen för e-tron GT är automatiserad till ca 85%: 10 stationer med totalt 34 robotar
Optimalt utnyttjande av fabriksutrymmet genom en monteringslinje som varje kaross passerar igenom två gånger; ”two-way framer” kombinerar flera tillverkningssteg inom en begränsad golvyta
Ny korrelationsfri inmätnings-teknik med 350 mätpunkter svarar för högsta precision med en maximal avvikelse på endast +/- 0,20 mm.
Den gemensamma monteringslinjen för Audi e-tron GT och Audi R8, trots deras skilda teknikkoncept, är något unikt i Volkswagen-koncernen
Olika transportmetoder längs monteringslinjen: 20 förarlösa transportfordon, nytt eldrivet överliggande transportband, självstyrd överföringsstation
Samarbete människa/robot för att fästa vindrutan och bakrutan
Specialanpassade monteringshjälpmedel utskrivna av 3D-printer, baserat på de anställdas idéer
Audi e-tron GT tillverkas småskaligt och högteknologiskt

Audi e-tron GT är den första helt eldrivna bil som företaget tillverkar i Tyskland. Audi e-tron GT börjar rulla av monteringsbanden i Böllinger Höfe i Neckarsulm i slutet av året. Denna produktionsenhet för mindre serier har byggts ut, uppgraderats och ställts om för sin nya uppgift. Hantverkskunnandet, som var så utmärkande för den tidigare anläggningen, finns naturligtvis kvar och kompletteras nu dessutom av digitala processer och smart teknik. Under utbyggnaden använde sig produktionsplanerarna av nya, virtuella metoder. Testerna av logistiken och arbetsprocedurerna längs monteringslinjen utfördes för första gången helt i en virtuell miljö. I förplaneringen användes dessutom VR-teknik. e-tron GT är den första Audi som konstruerats utan användande av några fysiska prototyper.

Stora delar av karossen på e-tron GT består av höghållfast stål och aluminium. För att kunna tillverka denna materialmix i de planerade kvantiteterna, anlades en karossavdelning där de anställdas hantverksskicklighet kombineras med den automatiserade produktionsteknikens fulla potential. Här finns bl.a. en innovativ monteringslinje som varje kaross passerar två gånger. Linjen är byggd som en s.k. ”two-way framer” där 10 robotar används för montering av de yttre och inre karossplåtarna. Här kombineras alla tillverkningsstegen för sammanfogningen i ett enda system vilket gjort det möjligt att tillverka Audi e-tron GT på den yta som stod till förfogande.

Mätproceduren för karossernas inpassning, som också den är ny, säkerställer ännu högre noggrannhet och reagerar direkt på minsta avvikelse.Två robotstyrda optiska mäthuvuden kontrollerar hela 350 mätpunkter. Vid slutet av karossmonteringslinjen sätts det extremt noggranna manuella arbetet in. Här monterar erfarna, yrkesskickliga fackmän/kvinnor tillsatsdelarna och kontrollerar finishen på den färdigmonterade karossen. Den uttrycksfulla designen på Audi e-tron GT ställer unikt höga krav på tillverkningskvalitén – sidoväggsramen har t.ex. ett extremt stort dragdjup – 35 cm – mellan sin högsta och lägsta punkt.

Audi R8 och e-tron GT på samma moteringslinje

Den utbyggda monteringslinjen består nu av 36 cykler istället för tidigare 16. e-tron GT delar monteringslinjen med R8, och denna integrering av två tekniskt helt skilda bilar är unik för Volkswagen-koncernen. Båda modellerna förflyttas med hjälp av förarlösa transportfordon och ett eldrivet monorail-system. Vid en station längs linjen, arbetar robotar och människor sida vid sida. Med hjälp av en 3D-printer kan montörerna få specialanpassade monteringshjälpmedel utskrivna efter sina egna förslag. Alla färdiga bilar provkörs 40 km på allmän väg, bl.a. på motorväg och i stadstrafik.

”Med integreringen av Audi R8 och Audi e-tron GT, ser en unik kombination av hantverk och smart produktionsteknik nu dagens ljus i Böllinger Höfe”, sammanfattar produktionschefen Wolfgang Schanz det hela. ”Speciellt stolt är jag över den passion och anda vårt team uppvisar.”

Tillverkningen av Audi e-tron GT i detalj:

Unik i koncernen – produktionslayouten vid Audi Böllinger Höfe

Wolfgang Schanz, som är en tvättäkta bilentusiast, har arbetat i över 20 år med premiumbilar och sportbilar för Audi och Porsche. För fyra år sedan tog han över som produktionschef i Böllinger Höfe, där han kan alla tillverkningssteg och alla komponenter i R8 in i minsta detalj. Denne erfarne ingenjör är inte en man som lätt låter sig imponeras, men när han börjar berätta om e-tron GT, är hans entusiasm inte att ta miste på. ”Produktionsmetoderna, på det sätt vi lagt upp dem här, hittar man ingen annanstans i koncernen,” berättar produktionschefen. ”Vi har på ett framgångsrikt sätt lyckats med konststycket att bygga två vitt skilda modeller vid en och samma monteringslinje: Högprestandasportbilen R8, med sin V10-förbränningsmotor får där sällskap av e-tron GT i form av en helt eldriven Gran Turismo.”

Enligt Schanz hade detta inte varit möjligt utan flexibel planering och en policy som förenade det bästa av två världar. ”Vi behöll det skickliga hantverksarbetet från R8-fabriken och kombinerade det med ny, smart teknik. I och med detta, lät våra anställda föra all sin passion för R8 vidare till e-tron GT.”

Audi Böllinger Höfe-fabriken i Heilbronn, hör till anläggningen i Neckarsulm. Audi Böllinger Höfe-fabriken var redan från början byggd som en produktionsenhet för mindre serier och med innovativa och flexibla processer, och hösten 2014 drog tillverkningen av Audi R8 igång här. För att kunna integrera även e-tron GT i produktionen, byggdes fabriken ut, uppgraderades och förändrades: Supermoderna system installerades i karossavdelningen och vid monteringslinjerna. Dessutom uppfördes nya logistikhallar med en golvyta på ca 10.000 m2 och ett källarplan på 800 m2. De flesta ombyggnationerna vid Böllinger Höfe utfördes utan att tillverkningen behövde avbrytas. Den första helt eldrivna Audi-modell som tillverkats i Tyskland kommer att rulla av den monteringslinje, som den delar med R8, i slutet av 2020. Karosstillverkningen uppströms i produktionen kommer dock fortsatt att vara separata.

Förnybar energi vid tillverkningen

När tillverkningen av e-tron GT drar igång, kommer all energi till Böllinger Höfe att komma från 100% förnybara källor – för värmeförsörjningen används klimatneutral biogas. Sedan årets början, har anläggningarna i Böllinger Höfe och Neckarsulm uteslutande använt grön el för sin fordonstillverkning.

Headset och handkontroller – nya VR-hjälpmedel sparade tid och resurser

Genom att också använda resursbesparande metoder i produktionsplaneringen, kunde Audi lägga in och komma igång med tillverkningen av en ny bil på rekordtid. Personalen använde Virtual Reality-headset och handkontroller för att testa alla monteringsprocesser och tillhörande logistikprocesser digitalt – även för containerplaneringen begagnade man sig av VR. Audi tog fram sin egen VR-mjukvara för detta – ett projekt som var epokgörande inom Volkswagen-koncernen. Det baseras på 360°-skanningar som tillsammans ger en tredimensionell inomhuskarta över det virtuella området. e-tron GT är den första av koncernens bilar som genomgått tester av samtliga monteringssteg helt utan användande av någon fysisk prototyp.

Att tänka stort på liten yta – karossavdelningen

Stora delar av passagerarutrymmet i helt eldrivna Gran Turismo består av höghållfast stål, och det yttre skalet är tillverkat helt i aluminium. Detta materialkoncept skiljer sig fundamentalt från Audi Space Frame (ASF) i högprestandasportbilen R8 och dess motorsportvarianter, som är byggda nästan helt för hand. Därför satte man upp en ny karossavdelning för Audi e-tron GT inom det golvutrymme som stod till förfogande.

Här hittar vi en supermodern och till ca 85% automatiserad monteringslinje med 34 robotar – nästan som vid en monteringslinje för serietillverkning i stor skala. Totalt nio ”heta” och ”kalla” sammanfogningsmetoder används, från punktsvetsning via skruvar hela vägen till nitar och kemiska bindningsmetoder. Christoph Steinbauer, chef för karossavdelningen, förklarar principen närmare: ”Karossen på en e-tron GT passerar igenom 10 stationer längs vår monteringslinje. För att vi ska kunna utnyttja det tillgängliga utrymmet optimalt, förs karosserna i en slinga runt linjen.”

10 robotar och 32 verktyg – ”two-way framer”

Ett stort fastspännings- och fastsättningssystem – ”two-way framer” – fungerar som centralstation längs karossmonteringslinjen. Vid den första passagen är det här som de inre sidoramarna placeras på plats och fogas samman. Allt sker med stor precision. De yttre sidostyckena monteras då karossen passerar andra gången. För de olika sammanfogningsmetoderna svarar 10 robotar, som använder sig av 32 högteknologiska verktyg. Mellan de båda passagerna, och under de olika arbetsmomenten, byter de själva mellan verktygen helt automatiskt.

Two-way framer är ett exempel på hur flexibel och innovativ tillverkningen är vid Audi Böllinger Höfe. Det är också detta som är nyckeln till att e-tron GT kan produceras där. En konventionell karossfabrik hade behövt ha två separata sådana framers och därför två skilda karossmonteringslinjer, vilket naturligtvis hade tagit upp mycket mer plats. ”Tvåvarvsmetoden är en smart lösning,” konstaterar Steinbauer.

Korrelationsfri inmätning – början på en ny era med ännu högre precision

En annan nyhet inom Audi-koncernen är stationen där den korrelationsfria inmätningen utförs. Den innebär ett stort utvecklingskliv jämfört med den tidigare mätproceduren. När karossen passerat igenom monteringslinjen två gånger, mäter två robotstyrda optiska mäthuvuden med stor precision karossens exakta mått. De börjar med att närma sig karossen på 150 punkter vid första passagen, och mäter sedan in ytterligare 200 punkter varv två. 10 kameror, som kalibrerats med varandra, registrerar mäthuvudenas exakta position – denna jämförelse minskar den möjliga avvikelsen från +/- 0,30 mm till +/- 0,20 mm. Den stora mängden av mycket precisa data gör det möjligt att snabbt, och på ett förutseende sätt, reagera även på de minsta avvikelser.

Förutom de högteknologiska systemen, innehåller karossmonteringslinjen även två manuella stationer. Här utförs svetsningar med en kvalitet och precision som kräver verkliga specialistkunskaper. De som arbetar här, har stor nytta av den yrkesskicklighet de skaffat sig under många års arbete med Audi Space Frame för Audi R8.

Med örnblick och stadiga händer: monteringssteget

Efter den till stora delar automatiserade karosserimonteringslinjen, följer vad som kallas ”monteringssteget” där erfarna karosseriarbetare monterar skärmarna, dörrarna och motorhuven. Gruppens talesman, Marc Rickert, sätter fokus på de exakta, enhetliga mellanrummen och på själva ytkvalitén. På det yttre skalet, kan minsta toleransfel på formpressningsverktygen eller missöden under transporten av delarna orsaka små defekter som måste identifieras och åtgärdas på ett mycket noggrant sätt.

Hantverk av traditionell typ är helt oumbärlig när man bygger en e-tron GT, något som även framgår tydligt av Rickerts yrkeskarriär. Han är en erfaren snickare och anställdes på Audi för åtta år sedan. ”Då hade övergången från den första till andra generationen av Audi R8 inletts, och Audi ville stärka sitt karosseriteam”, förklarar han. ”Som snickare får man ett tränat öga och god intuition när det gäller ytor – skillnaden är inte så stor mellan trä och metall i det avseendet. Det här är en förmåga man aldrig mister, tvärtom förbättras den med tiden tack vare att man övar den hela tiden.”

Efterkontroll av erfarna experter

Efter monteringssteget går karosserna vidare till efterbehandlingszonen, där de undersöks noggrant ännu en gång av produktions- och produktkvalitéexperter. Christoph Steinbauer känner till alla speciellt utmanande ställen, som övergångarna mellan dörrarna och intilliggande ytor. Den uttrycksfulla designen på Audi e-tron GT ställer maximalt höga krav på produktkvalitén – något som gör dessa specialister extra entusiastiska: ”Sidväggsramen har ett dragdjup på 35 cm mellan sin högsta och lägsta punkt – och då ska man ända komma ihåg att vi använder aluminium som är ett mycket skörare material än metallplåt. Även för Audi är detta något nytt. Det här markerar alltså gränsen för vad som kan uppnås med den nuvarande tekniken.”

Självkörande transporter från källarplanet till monteringslinjen

Efter lackering vid anläggningen i Neckarsulm, lagras karosserna till e-tron GT, tillsammans med de till R8, en kortare tid i källarplanet på Böllinger Höfe-fabriken. Förarlösa transportfordon för dem sedan vidare till den gemensamma slutmonteringslinjen på bottenvåningen. Med hjälp av navigationskartor som innehåller digitala bilder av utrymmena, orienterar sig transportfordonen helt automatisk fram till sina mål. Två laserskannrar fram och bak läser av området runtomkring och ser till att fordonen hela tiden vet exakt var de befinner sig. De 20 specialfordonen kör tillsammans en sträcka på totalt 23 km under en arbetsdag och används inte enbart för transporter utan också under monteringscyklerna. De förarlösa transportfordonen kan frakta båda karosstyperna, och justerar själva sin höjd för att göra arbetet längs linjen ergonomiskt.

Audi e-tron GT och R8 på samma linje: slutmonteringen

Produktionsanläggningen vid Böllinger Höfe är också mycket flexibel vid slutmonteringen. Audi e-tron GT och R8 passerar längs samma linje med exakt koordination.Likadant är det med komponenttillförseln: Logistikexperterna styr de båda komplexa kedjorna så att alla komponenter anländer i rätt ögonblick och i rätt ordning för de olika monteringscyklerna.

Under slutmonteringen är det tre olika transportsystem som sköter flödet av bilar: de förarlösa transportfordonen, ett nyinstallerat system av eldrivna överliggande transportskenor samt ett transportband i slutet av linjen. De förarlösa transportfordonen för fram de lackerade karosserna under de första cyklerna. Därefter lämnar de över den framväxande bilen till den överliggande transportbanan via en helautomatiserad överföringsstation. Det här systemet för bilen längs en slinga som löper tillbaka till samma station igen efter 15 cykler. Här tar de förarlösa transportfordonen över på nytt och transporterar bilarna vidare genom slutmonteringslinjens övriga cykler.

För e-tron GT, har Audi utökat slutmonteringsprocesserna från 20 till 36. Cykeltiden ligger på 15 min. ”Alla våra anställda kan de olika arbetsmomenten för R8 och e-tron GT. Det innebär att de kan utföra många olika steg under en och samma cykel”, förklarar Sascha Koch som är chef för slutmonteringen. Alla anställda i slutmonteringshallen är extra uppmärksamma på högspänningsdetaljer och har instruerats om hur man handskas med högspänningskomponenter och -drivningar. Beroende på sin arbetsroll, har andra medarbetare genomgått mer ingående utbildning.

74 förskruvningar förenar drivningen, upphängningen och karossen

Under den överliggande transportbanans första cykler, monteras interiören i e-tron GT. Därefter förses de monterade karosserna med batteri, elmotorer och upphängning. Dessa stora tekniska moduler placeras med millimeterprecision under karossen. Hopmonteringen kan liknas vid en noga koreograferad ”teknikbalett”: Montörer skruvar fast batteriet och drivningskomponenterna i karossen på 74 ställen med hjälp av smarta, självpositionerande skruvdragare.

Människor och robotar sida vid sida: montering av rutorna

Monteringsprocesserna kräver stor precision och yrkesskicklighet som ibland kan få assistans av medarbetare av rent stål. Ett exempel på detta är när vindrutan och bakrutan ska fästas på plats – arbetet utförs av människor och robotar i samverkan och kräver inga säkerhetsbarriärer. Två montörer placerar rutan i en fixtur med automatiskt justerbara hållare. Montörerna kan sedan ta ett par steg tillbaka medan roboten applicerar bindemedlet. Därefter tar montörerna över igen och placerar rutan på plats med extrem precision.

Vid många stationer används specialgjorda verktyg för att säkra ergonomiska arbetsförhållanden. Om någon vid linjen kommer på en bra idé som skulle underlätta på den här punkten, kan de vända sig till företagets center för 3D-utskrifter för att få idén förverkligad. Expertteamet på Böllinger Höfe inledde ett samarbete med ett uppstartsföretag från Berlin, och tillsammans utvecklade man en mjukvara som minskar konstruktionstiden för förmonterings-jiggar och -fixturer med 80%. Oftast krävs endast en enkel skiss som sedan kan förvandlas till en färdig produkt inom loppet av ett par timmar.

Slutsträckan: idrifttagning och tester med 4 mil på väg

Vid de sista stationerna längs transportbandet sker idrifttagningsprocesser där systemen så slutligen aktiveras. Bilarna körs då dynamometrar (”rullande landsväg”) och kalibreringsställ för upphängningen, strålkastarna, assistanssystemen och bromssystemen. Sedan är det dags för Audi e-tron GT att tillryggalägga sina första kilometrar på vägen. Alla bilar provkörs först på Böllinger Höfes egna vibrationsbana, som har flera olika ytbeläggningar. Därefter går testerna vidare längs en 40 km lång resa på allmän väg, bl.a. på motorväg och i stadstrafik. Vid de här testerna är de specialutbildade förarna uppmärksamma på minsta lilla detalj. Passar alla rörliga delar, som luftinsläppen och locket till handskfacket, samman helt perfekt? Eller hörs det några knirkande ljud någonstans när man kör på kullersten? Kan man höra några ljud från detaljer av plast eller läder som ligger och skaver mot varandra? Och fungerar alla system och displayer som de ska?

Upp till 60 bars tryck genom 40 munstycken – rena monsunregnet
Väl tillbaka i monteringshallen igen, måste e-tron GT genomgå ett läckagetest som utförs i ett konstgjort monsunregn av värsta sorten. Under åtta minuter besprutas bilen med vatten genom 40 munstycken som vart och ett kan leverera upp till 25 liter/min. vid ett tryck på 60 bar. Förloppet är slutet: Vattnet cirkuleras, renas och används på nytt av pumparna.

Vid den sista stationen som e-tron GT måste passera genom, kontrolleras bilens finish. Detta görs i två på varandra följande ljustunnlar och under noggrann övervakning av produktions- och kvalitetssäkringsspecialister. Här kommer det manuella arbete som varken kameror eller robotar kan ersätta till användning en sista gång vid byggandet av bilen. Totalt 44 ljuskasetter är monterade i den första tunneln – 12 av dem sitter i taket resp. på sidorna medan de återstående 8 är rörliga. Denna konfiguration gör det möjligt att upptäcka minsta lilla avvikelse i lackeringen. I den andra av de båda ljustunnlarna fokuserar man på skarvar och mellanrum, och medarbetarna har här möjlighet att göra de sista finjusteringarna, om några sådana skulle behövas.

Alla kontroller och avslutande åtgärder man gör på e-tron GT syftar till samma sak – att garantera kunderna Audis sedvanliga toppkvalitet och säkerställa att den bil de köper är helt perfekt. Och det, förklarar produktionschefen Wolfgang Schanz, ser alla anställda på Audi Böllinger Höfe som en i högsta grad personlig angelägenhet.

Wolfgang Schanz, produktionschef Audi Böllinger Höfe, om...

…produktionslinjens karaktär: ”Det faktum att Böllinger Höfe-fabriken redan på planeringsstadiet var avsedd att bygga mindre serier av bilar med hjälp av innovativa och flexibla tillverkningsprocesser, har inneburit att vi har de perfekta förutsättningarna för att tillverka e-tron GT. Det som skapas här är resultatet av en unik kombination mellan skickligt hantverk och smart tillverkningsteknik”.

…utvecklingen av tillverkning i hantverksmässig skala: ”Vi behåller de styrkor som produktion i hantverksmässig skala innebär och kommer att fortsätta att utnyttja dess fördelar även i framtiden. Samtidigt utökar e-tron GT vårt kunnande genom att addera ny kompetens inom områdena elektrifiering, automatisering och digitalisering. På så sätt kombinerar vi det bästa av två världar i Böllinger Höfe.”

…tillverkningsflexibiliteten: ”Vi har utnyttjat det tillgängliga utrymmet för att implementera produktion som både är strömlinjeformad och flexibel. Allt går hand i hand här. Det gör det möjligt för oss att bygga e-tron GT och R8 med samma personal vid en och samma monteringslinje.”

…om samspelet mellan storskalig produktion och tillverkning av små serier: ”Vid vår anläggning i Böllinger Höfe för tillverkning av små serier, skalar vi ner och anpassar olika metoder som används vid storskalig produktion. Samtidigt utvecklar och använder vi helt nya lösningar som i sin tur ger oss viktiga lärdomar för produktion i stor skala.”

…om Industry 4.0: ”Vi har infört en hel rad av nya metoder. Vi började med planerings- och monteringssekvenser, som till största delen nu utförs virtuellt. Vi har introducerat korrelationsfria mätmetoder i karosseriavdelningen. Och de monteringshjälpmedel vi skriver ut med en 3D-printer har visat sig vara en stor tillgång.”

...om de anställdas motivation: ”Den stora entusiasmen hos de anställda gläder mig oerhört. Att bygga våra bilar är ett hantverk som i många avseende kräver stort sinne för detaljer. Våra anställda har fört med sig den stora passion de visat när de byggt R8 till att också gälla e-tron GT.”
42.8°
0

Serietillverkningen av Audi e-tron GT drar igång i slutet av året

Kommer dyka upp i RS-version

Nästa Need for Speed skjuts upp till 2022
Criterion får assistera med årets Battlefield i stället

Förra året blev det känt att EA stuvar om i Need for Speed-utvecklingen en aning. Efter att äntligen ha hittat sin identitet och levererat ett riktigt vasst Need for Speed-spel fick Göteborgsbaserade Ghost Games lämna över ansvaret till Criterion och det planerades att Criterion skulle släppa ett nytt Need for Speed-spel under året. EA har nu ändrat planerna och nästa bilspel i Need For Speed-serien kommer inte släppas förrän nästa år och i stället ska Criterion fokusera på att assistera DICE med nästa del i Battlefield-serien. I ett uttalande till Polygon säger Laura Miele, chief studios officer på EA, detta: “There’s no way we would have made a decision like this without including [Criterion] and discussing this with them first, and the impact that they could have on Battlefield, They’ve worked on [Star Wars] Battlefront, they’ve worked on Battlefields, and they have a really tight, close collaborative partnership with DICE. I’m really confident that this is going to be a pretty positive win for them.” Detta är förstås lite tråkigt för folk som suktat efter ett Criterion-utvecklat bilspel, men brumbrum-hungern kommer ändå stillas under året. EA köpte nyligen upp Codemasters för en ordentlig slant och utvecklarstudion kommer släppa ett ordentligt bilspel under årets gång. Tumnagel
37.0°
+
André Stray
0

Google Workspace får massa nytt
Får bland annat stöd för Google Assistant

Google Workspace, Googles produktivitetsplattform som nyligen bytte namn från G Suite, har presenterat lite nyheter som kanske kan göra det lite enklare att samarbeta för alla de som sitter hemma och pandemijobbar. Bland annat introducerar nu Google Workspace stöd för Googles smarta assistent Google Assistant. Det innebär att Google Workspace-användare kan röststyra saker som att ansluta till möten, kolla ni sina kalendrar och skicka meddelanden. Vidare har Googles videosamtals-tjänst Google Meet försetts med stöd för att se deltagare i split-screen och picture-in-picture-läge på mobiler samt ett utökat stöd för att ta del av olika frågeformulär och Q&A-grejer som postas i inläggen på Google Meet. Dessutom så kommer det bli möjligt att få undertexter i realtid, så kallad "live caption", om man talar på engelska, spanska, tyska, portugisiska eller franska under sina Google Meet-samtal. Slutligen introducerar Google även något som man kallar för "Google Workspace Frontline". Det är en tjänst som riktar sig till de anställa inom ett företag som har direkt kontakt med företagets eller organisationens klienter och kunder, till exempel sjuksköterskor, serveringspersonal och liknande. Google skriver om Workspace Frontline: "In the coming weeks, we’ll be launching Google Workspace Frontline with these challenges in mind. This will open up communication and collaboration channels between frontline workers and corporate teams in a way that’s safe and secure. Workspace Frontline is a custom solution that includes communication and collaboration apps like Gmail, Chat, Docs, Drive, and more, as well as business-grade support and security features like advanced endpoint management that help keep a company’s data secure. " Vill ni läsa lite mer om nyheterna i Google Workspace så hittas mer information i pressreleasen som är länkad här nedanför samt i blogginlägget som är länkat nere till höger. Tumnagel
37.6°
+
Wille Wilhelmsson
0

Prova Volvo-bil i 30 dagar
Därefter tre månaders uppsägningstid

Volvo presenterar nu nyheter kring privatleasingtjänsten Care by Volvo. Nu ska du kunna testa en bil i 30 dagar och det går också att byta bil eller avsluta abonnemanget efter tre månader. Det här ska få de som är skeptiska till privatleasing att känna sig lite lugnare då de inte har skrivit på ett avtal som exempelvis gäller ett år fram i tiden. I tjänsten ingår helförsäkring, sommar- och vinterhjul, Volvo On Call, besiktning och service. Skatten får du dock betala själv. För tillfället kan du bara välja några olika versioner av XC40 men Volvo-modeller ska läggas till allt eftersom. Väljer du den eldrivna XC40 P8 Recharge får du betala 7990 kronor per månad. XC40 T5 Recharge som är en laddhybrid kostar istället 6390 kronor per månad. Läs mer i pressmeddelandet och på länken nedan. Tumnagel
37.7°
+
Bobby Green
0

Ordentlig trailer för Dota: Dragons Blood
Släpps 25 mars

Om några veckor kommer vi få kika på den kommande anime-serien som baserats på Valves omåttligt populära MOBA-spel DOTA 2. En ordentlig trailer har nu släppts för Dota: Dragons Blood och i den får vi ta en titt på vad för äventyr drakriddaren Davion kommer få uppleva under seriens första del. Dota: Dragons Blood har premiär 25 mars på Netflix. Tumnagel
37.3°
+
André Stray
0

iOS Appen Återvinnaren visar när återvinningsstationer töms
Kan vara bra att kolla innan du åker för att slänga grejer

Vill du ha koll på när återvinningsstationer töms så finns det nu en app som kan visa det, något som kanske vara intressant om du planerar att slänga grejer och inte vill vända hem med outrättat ärende på grund av att återvinningsstationen är full. Appen "Återvinnaren" är utvecklad av Feber-läsaren Tobias Berg och den hämtar information om när återvinningsstationer töms från FTI:s hemsida, företaget som ansvarar för Sveriges återvinningsstationer. Återvinnaren kan visa de 15 återvinningstationer som finns närmast dig om du ger appen tillgång till din position eller så går det att söka efter en lämplig återvinningsstation via en karta. Där efter visas statusen på återvinningsstationens olika kärl, när de tömdes senast och när nästa tömning är planerad. Informationen i Återvinnaren hämtas från FTI:s webbplats där användare själva kan leta upp återvinningstationer och kolla in status på dessa. Appen Återvinnaren finns i dagsläget bara till iOS och hittas gratis i App Store här. Tumnagel
44.2°
+
Wille Wilhelmsson
0

Rocket Lab presenterar raketen Neutron
Återanvändningsbar raket som ska kunna ta människor till rymden

Det amerikanska rymdföretaget Rocket Lab presenterade igår sina planer på att bygga en ny raket som kommer att bli betydligt mycket större än deras nuvarande modell, den 18 meter höga Electron-raketen. Rocket Labs nya raket kommer att heta Neutron och få en höjd på 40 meter, något som kan jämföras med SpaceX Falcon 9-raketer som är 70 meter höga. Den kommer att ha kunna lyfta 8 ton material till jordens lägre omloppsbana LEO och dess första raketsteg ska kunna landa på en plattform till havs, liknande Falcon-9-raketerna. Neutron verkar primärt utvecklas för att kunna rymdsätta satellitkonstellationer. Dess lyftkapacitet ska klara av att rymdsätta 98 procent av alla de satelliter som är planerade att rymdsättas till 2029. I ett videoklipp säger Rocket Labs vd peter Beck att Neutron även kommer att kapacitet att kunna skicka människor till rymden i framtiden. Någon gång runt 2024 planerar Rocket Lab att skicka den första Neutron-raketen till rymden. Tumnagel
38.7°
+
Wille Wilhelmsson
0

Det blir inget ordentligt Comic-Con i år heller
Var väl inte helt oväntat

Förra året tänkte väl många att den här dreten skulle vara över 2021 och att livet skulle kunna fortsätta som vanligt, men så kul får vi inte ha det. Även årets stora event och mässor av olika slag skiftar fokus och blir digitala och nu har Comic-Con-anordnarna meddelat att årets nördmässa kommer hållas digitalt i år också. Planen var initialt att hålla mässan i november när coronadammet lagt sig, men dessa planer har nu skrotats och i stället satsar man på att köra ett virtuellt event från 23 till 25 juli under titeln Comic-Con. Besöksbiljetter som köpts till november-eventet kommer gälla till eventet som planeras gå av stapeln nästa år och folk som vill ha pengarna tillbaka kommer ha möjlighet att få det. Hur som helst. Även om inte får resa runt och ta del av festligheterna är det ändå trevligt att ett digitalt ersättningsevent går av stapeln för att stilla vår nördhunger. Tumnagel
36.9°
+
André Stray
0

Vintertester med Rivian R1T
Elbilen måste tåla ordentlig kyla

Alla nya bilar genomgår mängder av tester för att palla de förhållanden som ägarna sedan utsätter dem för. Det blir troligtvis inte lika hardcore som i testerna men bilarna måste ändå tåla extrem hetta och extrem kyla. Rivian har nyligen varit ute och testat den kommande pickupen R1T i kylan och här får vi se lite hur det gick. Tumnagel
41.3°
+
Bobby Green
0

Hur man gör rörelse roligt i spel
Lite kvällsnörderi

Att få ett riktigt bra flow i rörelsefokuserade spel är rätt oslagbart. Men vad är det som gör att det känns så härligt? Mark Brown från Game Makerx27s Toolkit har släppt en ny video och den här gången pratas det om just rörelser i spel. Tumnagel
38.3°
+
André Stray
0

Bilen Jeremy Clarkson ångrar mest att han sålde
En BMW 3.0 CSL

Att Jeremy Clarkson älskar Alfa Romeo och klassikern GTV6 i synnerhet är ingen hemlighet, men det är inte den bilen han ångrar mest att han sålde. Han köpte visserligen en "ny" igen för några år sedan så det kan ju bero på det. Men den han tycker är mest surt att han släppte taget om är en gammal BMW 3.0 CSL. Skulle han vilja ha en idag kostar de visserligen en rejäl slant men det har han nog råd med. Vilket fordon ångrar du mest att du sålde? Tumnagel
38.0°
+
Bobby Green
0

Australien vill exportera solenergi till Asien
Via en jättelång "förlängningssladd"

I Australien har det dragits igång ett jättelikt projekt där man planerar att generera solenergi, som ska lagras i enorma batterier, för att sedan skicka denna via en jättelång havskabel till Singapore och andra länder i Asien. Hela projektet kallas för Sun Cable och själva kabeln som ska förbinda Australien med Singapore går under namnet "Australia-Asean Power Link" (AAPL). Denna är tänkt att bli 3750 kilometer lång och för tillfället kartläggs havsbotten där kabeln är planerad att dras. Än så länge har man kartlagt runt 750 kilometer av havsbottnen och det återstår alltså en del att kartlägga innan det kan bli dags för byggstart. Någon gång runt 2023 hoppas man börja kunna bygga kabeln, solfarmar, batterier och andra anläggningar som krävs för att färdigställa det enorma projektet. 2027 tror man att det hela ska kunna vara i kommersiell drift. Det är budgeterat att det kommer att kosta 22 miljarder australiensiska dollar, motsvarande 140 miljarder kronor, att bygga AAPL. Här nedan hittas ett videoinslag om Sun Cable och Australia-Asean Power Link. Tumnagel
47.3°
+
Wille Wilhelmsson
0

Psykadelisk video visar internets utveckling sedan 1997
Har växt en hel del på snart 25 år

Här är en video från något som kallas för Opte Project där man försöker visualisera hur internet har utvecklats sedan 1997. Genom att visa hur olika noder för nätet tillkommit genom åren blir videon en sammanställning av växande kluster i olika färger. Vitt representerar internets så kallade backbone (ryggrad), blått är Nordamerika, grönt är Europa, lila är Latinamerika, orange är Afrika medan rött representerar Asien och Stilla havet. Ni hittar hela videoanimationen ovan och här nedanför hittas en komprimerade version där det hela även kommenteras. Tumnagel
38.2°
+
Wille Wilhelmsson
0

Mortal Shell kommer till PS5 och Xbox Series X/S 4 mars
Upplev spelet i 4K/60fps

Mortal Shell släpptes till PS4, Xbox One och PC i augusti och nu har det spikats att spelet även kommer till nästa, eller nuvarande, konsolgeneration. Mortal Shell: Enhanced Edition heter den nya versionen och erbjuder grundspelet fast med lite tjusigare grafik. Mer specifikt kommer next gen-versionen köras med 4K-upplösning och mer detaljerade texturer samt rulla i 60 fps. 4 mars kommer den nya versionen bli tillgänglig och äger man spelet sedan innan så är next gen-uppgraderingen gratis, så länge man lirar på samma plattformsfamilj. Tumnagel
38.6°
+
André Stray
0

Litteraturbanken ska digitalisera all svensk 1800-talslitteratur
Idag släppte man de första tusen verken

Gillar man svensk litteratur från 1800-talet så ser Litteraturbanken ut att kunna bli en riktig guldgruva för Sveriges alla bokmalar. Litteraturbanken har planerat att digitalisera och göra runt 10.000 svenska böcker från 1800-talet tillgängliga gratis via sin tjänst. Idag laddades de första tusen digitaliserade verken upp till Litteraturbanken. Där fanns bland annat kvinnorättskämpen Fredrika Bremers verk och en av de första svenska deckarna, Carl Fredrik Ridderstads "Stockholms mysterier", skriver Sveriges Radio P1:s Kulturnytt. De digitaliserade böckerna går att läsa direkt på nätet eller ladda hem i epub-format. Litteraturbanken är en ideell förening och medlemmar i denna är Kungl. biblioteket, Kungl. Vitterhetsakademien, Språkbanken vid Göteborgs universitet, Svenska Akademien, Svenska litteratursällskapet i Finland och Svenska Vitterhetssamfundet. Tumnagel
51.7°
+
Wille Wilhelmsson
0

OnePlus Nord får Android 11
Uppdatering har börjat rulla ut

OnePlus Nord släpptes i somras och har sedan release kör Oxygen OS baserat på Android 10. Nu har OnePlus meddelat att telefonen kommer få lite mjukvarukärlek och har börjat rulla ut Oxygen OS 11 till mellansegmentstelefonen. Oxygen OS 11 baseras på Android 11 och kommer med en rad förbättringar som förenklad enhandsanvändning samt uppfräschat gränssnitt. Utrullningen har uppdateringen har som sagt dragit igång, men det kan dröja någon dag innan uppdateringen dyker upp i din enhet. I vanlig ordning är ett tips att dra igång VPN och sätta sig i Tyskland eller Kanada för att initiera nedladdningen om ni vill lägga vantarna på nymodigheterna tidigare. Tumnagel
38.0°
+
André Stray
0

Allt du behöver veta om fyrhjulsdrift
Lär dig förstå din bil bättre

I det här klippet från Hagerty hjälper Jason Cammisa oss att förstå hur olika fyrhjulsdriftssystem fungerar, och hur tillverkarna far med lite osanning när de säger vad din bil klarar av. Tumnagel
37.8°
+
Bobby Green
0

Artificiell intelligens kan göra familjealbumet lite mera levande
Deep Nostalgia animerar porträtt riktigt bra

Släktforskningstjänsten MyHeritage har släppt ett nytt verktyg där man kan få gamla släktfoton, eller andra fotografier, att verka lite mera levande, något som ni kan kolla ni ett exempel på i animationen här ovanför. Tjänsten kallas för Deep Nostalgia och det enda man behöver göra är att ladda upp ett foto till tjänsten, sedan tar tjänsten artificiella intelligens över och skapar en animation av det den ser på fotot. Det finns en hel del exempel man kan kolla in om man inte känner för att ladda upp sina egna bilder till Deep Nostalgia och de flesta av dessa ser riktigt välgjorda ut. För att kunna använda Deep Nostalgia krävs det att man ansluter till MyHeritage via Facebook, Google eller skapar ett konto på tjänsten. I den inbäddade tweeten här nedanför hittas ännu ett exempel på hur Deep Nostalgia animerar att gammalt släktfoto. Tumnagel
50.6°
+
Wille Wilhelmsson
0

Parker Solar Probe fotar Venus
Ny bild på vår grannplanet från NASA:s soljagare

NASA:s soljagare Parker Solar Probe kommer att göra några förbiflygningar av Venus under sin observationsresa av solen. Under en av dessa fotograferade farkostens instrument Wide-field Imager for Parker Solar Probe (WISPR) bilden ni kan kolla in ovan. Bilden av Venus fotograferades 11 juli förra året när Parker Solar Probe befann sig på ett avstånd av 12.380 km från planetens yta. Det som ser ut som ljusstreck är kosmisk strålning som WISPR kan fånga på bild. Den lite mörkare delen av fotografiet ungefär i mitten av Venus är ett område som kallas för Aphrodite Terra vilket är Venus största område av högland, ett område som inte är riktigt lika varmt som resten av planeten. Medeltemperaturen på Venus yta ligger vanligtvis på 450 grader. Förra månaden gjorde Parker Solar Probe sin fjärde förbiflygning av Venus. Då gjorde den detta på ett avstånd på 2385 kilometer från Venus vilket kanske innebär att vi snart kanske kan få se fler spännande bilder på Venus. Parker Solar Probe lämnade jorden 2018 och dess huvuduppdrag är att studera solens corona och solvindar. Dess uppdrag förväntas hålla på till 2025 och när den är som närmast solen kommer den att passera denna på ett avstånd av cirka 6,9 miljoner kilometer. Solens yttemperatur ligger på runt 5500 grader. Här nedanför kan ni kolla in ett videoklipp där Russell Howard som ledde arbetet med utveckligen av Parker Solar Probes WISPR-instrumet snackar lite mer om detta. Tumnagel
39.7°
+
Wille Wilhelmsson
0

Fjällräven presenterar Samlaren
Kollektion skapad av restmaterial

Samlaren är en ny kollektion från Fjällräven där allt material som använts är sådant som blivit över vid andra produktioner. Här ger man spillmaterialet nytt liv och fokus har legat på hållbarhet och innovation. Samlaren består av ett antal unika produkter som kommer att släppas i begränsat antal i återkommande kapselkollektioner. Spana in vad som erbjuds på länken nedan. Tumnagel
81kg
+
Bobby Green

Burton släpper samarbete med Metallica
Resväskor och snowboard-grejer

Idag presenterar Burton att deras senaste samarbete är tillsammans med den legendariska rockgruppen Metallica. Det man har tagit fram är en kollektion med resväskor, en ryggsäck, en snowboard, snowboard-utrustning och en serie med kläder där Metallicas och Burtons logga är synliga på nästan alla grejer. Kollektionen finns att köpa från och med idag men några priser har vi tyvärr inte fått än. Tumnagel
80kg
+
Bobby Green

Så berättas skämten i Family Guy
Nerdstalgic går igenom

I Family Guy skämtas det högt och lågt om allt och inget. Här går YouTube-kanalen Nerdstalgic igenom hur skämten levereras. Tumnagel
92kg
+
Bobby Green

Sneakers inspirerade av Lexus IS 350 F Sport
Har vinge på hälen

Lexus har tillsammans med RTFKT tagit fram en sneaker som inspirerats av modellen IS 350 F Sport. Främst är det bilens färg och kolfiber som man har hämtat designidéer av. Skorna är även beprydda med modellbeteckningen baktill och har en liten 3D-utskriven vinge för att hälen ska få bättre downforce. Skorna är bara tillverkade i ett exemplar och är inget som kommer att säljas till konsument. Tumnagel
57kg
+
Bobby Green

Kenan Thompson mumsar heta kycklingvingar
På distans

Då var det dags för ännu ett avsnitt av Hot Ones, programmet där kändisar äter heta kycklingvingar. Denna gång har turen, eller oturen, kommit till SNL-skådisen Kenan Thompson. Tumnagel
81kg
+
Frode Wikesjö

How To Drink testar lite alkoholfri "sprit"
Är det något att ha?

Det har dykt upp flera alkoholfria alternativ till sprit. Ett sånt exempel är gin utan alkohol så att man kan få sig en god GT om det nu skulle vara så att man inte vill ha just procenten. Här får vi se när YouTube-kanalen How To Drink testar några sorter med alkoholfri sprit. Kan du rekommendera någon? Tumnagel
79kg
+
Bobby Green

Hernös senaste gin är lagrad på björkfat
Spännande!

Hernö Gin presenterar nu Hernö Artisan Ten Gin som är en gin lagrad på björkfat. Jag har tidigare provat tonic med rökt björksmak och det var riktigt gott, så den här ska bli spännande att testa. Smaken beskrivs som kraftig enbär med söt blommighet från björk och älgört. Etiketten har Härnösandskonstnären Hans Forsell tagit fram där han har tolkat Dala och Hernö Gins ursprung. Ginen är framtagen för att fira Hernö Gins tioårsjubileum och den hyllar deras allra första produkt som var Hernö Artisan Gin. Fler specialare kommer att släppas under året. Endast 1921 stycken flaskor av denna kommer att bli till och 1000 stycken av dessa släpps den 31 mars. Tumnagel
110kg
+
Bobby Green

Safri Duo - Played-A-Live
Fredagsklassikern

2000 är nu hela 21 år sedan. Och vet ni vad som bland annat hände då? Jo, den danska gruppen Safri Duo släppte trumlåten Played-A-Live (The Bongo Song) som ni alla har hört. Jag har lyssnat sönder låten och kan väl ärligt säga att jag inte tycker att den har åldrats särskilt väl, även om den givetvis har en plats någonstans i mitt musikbibliotek. Oavsett tycker jag den är värd att köra som klassiker denna soliga fredag. Bonusklipp nedan. Tumnagel
91kg
+
Bobby Green

Keith äter allt som finns hos In-N-Out
Även den hemliga menyn

Keith från The Try Guys ger sig här i kast med att äta allt som finns på menyn hos In-N-Out, inklusive den "hemliga" menyn som man bara får tillgång till om man vet vad man ska säga vid kassan. Vilken burgare tycker du är bäst på In-N-Out? Själv har jag aldrig ätit där men hoppas få göra det någon gång. Tumnagel
86kg
+
Bobby Green

Thomas Di Leva kör konsert ikväll
Hemma i sitt vardagsrum

Ikväll klockan 19.00 kommer artisten Thomas Di Leva att ha premiär för Live hemma hos Di Leva. Det är en exklusiv hemma hos-konsert som han anordnar i sitt vardagsrum. "Låt oss mötas, denna gången live hemma hos mig i en nära konsert direkt från mitt vardagsrum till ert vardagsrum, det kommer att bli mina favoritlåtar i underbara hemmamysversioner. Rymdkram, Thomas." En biljett till konserten kostar 199 kronor och du hittar den på länken nedan. Tumnagel
82kg
+
Bobby Green

Ny BMX-film från Vans
Med Dakota Roche

Efter skosamarbetet i början av månaden är det nu dags för Vans att även presentera en film med BMX-åkaren Dakota Roche. Filmen som heter Seeking Liberty är inspelad i Philadelphia och man har velat fånga stadens charm ur ett nytt perspektiv. Tumnagel
85kg
+
Bobby Green

Så blir traditionell italiensk gelato till
180 år gammal familjetradition

Det finns mycket gott man inte får missa när man är i Italien. Glassen är en av grejerna. Här får vi se hur traditionell gelato i den lilla staden Ruvo di Puglia blir till. Endast tre ingredienser behövs - mjölk, socker och ägg. Tumnagel
96kg
+
Bobby Green