m
Serietillverkningen av Audi e-tron GT drar igång i slutet av året

Serietillverkningen av Audi e-tron GT drar igång i slutet av året
Kommer dyka upp i RS-version

Bil / Audi

Det har nu gått två år sedan som Audi först visade upp konceptet e-tron GT. Det här är deras Porsche Taycan kan man säga eftersom modellen bygger på samma grund - J1-plattformen. I slutet av året kommer serietillverkningen av modellen att dra igång och den kommer att byggas bredvid R8 i fabriken Audi Böllinger Höfe som ligger i den tyska staden Neckarsulm. 85 procent av tillverkningen kommer att ske med hjälp av robotar.

e-tron GT mäter 4,96 meter på längden, 1,96 på bredden, 1,38 på höjden och har en hjulbas på 2,9 meter. Det är nästan exakt samma mått som Taycan. Precis som sitt syskon kommer även e-tron GT att få fejkat motorljud. Det sitter två stycken högtalare i kupén som simulerar när man gasar och tydligen har man jobbat extremt mycket med att få till det. Det finns även en högtalare på utsidan som spyr ut sig ljudligheter. Det kommer till och med att finnas en extra yttre högtalare på tillvalslistan för den som verkligen vill höras. Undertecknad som bara tycker att detta är trams lär tyvärr ändå inte bli imponerad. En RS-version av modellen kommer att dyka upp men om den då får fem yttre högtalare som standard får vi återkomma till.

Läs mer om tillverkningsprocessen i pressmeddelandet nedan.

Visa
Pressmeddelande
Högteknologi och skickligt hantverk i skön förening. Audi e-tron GT tillverkas i Audi Böllinger Höfe

Med passion för detaljer, maximal precision och toppkvalitet: I slutet av året startar serietillverkningen av Audi e-tron GT i Böllinger Höfe i Neckarsulm där supersportbilen Audi R8 ju redan byggs. Vid tillverkningen av eldrivna e-tron GT använder företaget sig av specialanpassad automatiserad och smart teknik – kombinerat med hantverket av erfarna och kunniga yrkesmän och yrkeskvinnor.

I slutet av året startar serietillverkningen av Audi e-tron GT
Tillverkningen i punktform

Audi e-tron GT tillverkas vid Audi Böllinger Höfe, som hör till anläggningen i Neckarsulm och öppnades 2014: utbyggnad och konvertering 2019, nya virtuella planeringsmetoder
Produktionschefen Wolfgang Schanz: ”Här har vi skapat en unik kombination av skickligt hantverk och smart tillverkningsteknik”.
Karossavdelningen för e-tron GT är automatiserad till ca 85%: 10 stationer med totalt 34 robotar
Optimalt utnyttjande av fabriksutrymmet genom en monteringslinje som varje kaross passerar igenom två gånger; ”two-way framer” kombinerar flera tillverkningssteg inom en begränsad golvyta
Ny korrelationsfri inmätnings-teknik med 350 mätpunkter svarar för högsta precision med en maximal avvikelse på endast +/- 0,20 mm.
Den gemensamma monteringslinjen för Audi e-tron GT och Audi R8, trots deras skilda teknikkoncept, är något unikt i Volkswagen-koncernen
Olika transportmetoder längs monteringslinjen: 20 förarlösa transportfordon, nytt eldrivet överliggande transportband, självstyrd överföringsstation
Samarbete människa/robot för att fästa vindrutan och bakrutan
Specialanpassade monteringshjälpmedel utskrivna av 3D-printer, baserat på de anställdas idéer
Audi e-tron GT tillverkas småskaligt och högteknologiskt

Audi e-tron GT är den första helt eldrivna bil som företaget tillverkar i Tyskland. Audi e-tron GT börjar rulla av monteringsbanden i Böllinger Höfe i Neckarsulm i slutet av året. Denna produktionsenhet för mindre serier har byggts ut, uppgraderats och ställts om för sin nya uppgift. Hantverkskunnandet, som var så utmärkande för den tidigare anläggningen, finns naturligtvis kvar och kompletteras nu dessutom av digitala processer och smart teknik. Under utbyggnaden använde sig produktionsplanerarna av nya, virtuella metoder. Testerna av logistiken och arbetsprocedurerna längs monteringslinjen utfördes för första gången helt i en virtuell miljö. I förplaneringen användes dessutom VR-teknik. e-tron GT är den första Audi som konstruerats utan användande av några fysiska prototyper.

Stora delar av karossen på e-tron GT består av höghållfast stål och aluminium. För att kunna tillverka denna materialmix i de planerade kvantiteterna, anlades en karossavdelning där de anställdas hantverksskicklighet kombineras med den automatiserade produktionsteknikens fulla potential. Här finns bl.a. en innovativ monteringslinje som varje kaross passerar två gånger. Linjen är byggd som en s.k. ”two-way framer” där 10 robotar används för montering av de yttre och inre karossplåtarna. Här kombineras alla tillverkningsstegen för sammanfogningen i ett enda system vilket gjort det möjligt att tillverka Audi e-tron GT på den yta som stod till förfogande.

Mätproceduren för karossernas inpassning, som också den är ny, säkerställer ännu högre noggrannhet och reagerar direkt på minsta avvikelse.Två robotstyrda optiska mäthuvuden kontrollerar hela 350 mätpunkter. Vid slutet av karossmonteringslinjen sätts det extremt noggranna manuella arbetet in. Här monterar erfarna, yrkesskickliga fackmän/kvinnor tillsatsdelarna och kontrollerar finishen på den färdigmonterade karossen. Den uttrycksfulla designen på Audi e-tron GT ställer unikt höga krav på tillverkningskvalitén – sidoväggsramen har t.ex. ett extremt stort dragdjup – 35 cm – mellan sin högsta och lägsta punkt.

Audi R8 och e-tron GT på samma moteringslinje

Den utbyggda monteringslinjen består nu av 36 cykler istället för tidigare 16. e-tron GT delar monteringslinjen med R8, och denna integrering av två tekniskt helt skilda bilar är unik för Volkswagen-koncernen. Båda modellerna förflyttas med hjälp av förarlösa transportfordon och ett eldrivet monorail-system. Vid en station längs linjen, arbetar robotar och människor sida vid sida. Med hjälp av en 3D-printer kan montörerna få specialanpassade monteringshjälpmedel utskrivna efter sina egna förslag. Alla färdiga bilar provkörs 40 km på allmän väg, bl.a. på motorväg och i stadstrafik.

”Med integreringen av Audi R8 och Audi e-tron GT, ser en unik kombination av hantverk och smart produktionsteknik nu dagens ljus i Böllinger Höfe”, sammanfattar produktionschefen Wolfgang Schanz det hela. ”Speciellt stolt är jag över den passion och anda vårt team uppvisar.”

Tillverkningen av Audi e-tron GT i detalj:

Unik i koncernen – produktionslayouten vid Audi Böllinger Höfe

Wolfgang Schanz, som är en tvättäkta bilentusiast, har arbetat i över 20 år med premiumbilar och sportbilar för Audi och Porsche. För fyra år sedan tog han över som produktionschef i Böllinger Höfe, där han kan alla tillverkningssteg och alla komponenter i R8 in i minsta detalj. Denne erfarne ingenjör är inte en man som lätt låter sig imponeras, men när han börjar berätta om e-tron GT, är hans entusiasm inte att ta miste på. ”Produktionsmetoderna, på det sätt vi lagt upp dem här, hittar man ingen annanstans i koncernen,” berättar produktionschefen. ”Vi har på ett framgångsrikt sätt lyckats med konststycket att bygga två vitt skilda modeller vid en och samma monteringslinje: Högprestandasportbilen R8, med sin V10-förbränningsmotor får där sällskap av e-tron GT i form av en helt eldriven Gran Turismo.”

Enligt Schanz hade detta inte varit möjligt utan flexibel planering och en policy som förenade det bästa av två världar. ”Vi behöll det skickliga hantverksarbetet från R8-fabriken och kombinerade det med ny, smart teknik. I och med detta, lät våra anställda föra all sin passion för R8 vidare till e-tron GT.”

Audi Böllinger Höfe-fabriken i Heilbronn, hör till anläggningen i Neckarsulm. Audi Böllinger Höfe-fabriken var redan från början byggd som en produktionsenhet för mindre serier och med innovativa och flexibla processer, och hösten 2014 drog tillverkningen av Audi R8 igång här. För att kunna integrera även e-tron GT i produktionen, byggdes fabriken ut, uppgraderades och förändrades: Supermoderna system installerades i karossavdelningen och vid monteringslinjerna. Dessutom uppfördes nya logistikhallar med en golvyta på ca 10.000 m2 och ett källarplan på 800 m2. De flesta ombyggnationerna vid Böllinger Höfe utfördes utan att tillverkningen behövde avbrytas. Den första helt eldrivna Audi-modell som tillverkats i Tyskland kommer att rulla av den monteringslinje, som den delar med R8, i slutet av 2020. Karosstillverkningen uppströms i produktionen kommer dock fortsatt att vara separata.

Förnybar energi vid tillverkningen

När tillverkningen av e-tron GT drar igång, kommer all energi till Böllinger Höfe att komma från 100% förnybara källor – för värmeförsörjningen används klimatneutral biogas. Sedan årets början, har anläggningarna i Böllinger Höfe och Neckarsulm uteslutande använt grön el för sin fordonstillverkning.

Headset och handkontroller – nya VR-hjälpmedel sparade tid och resurser

Genom att också använda resursbesparande metoder i produktionsplaneringen, kunde Audi lägga in och komma igång med tillverkningen av en ny bil på rekordtid. Personalen använde Virtual Reality-headset och handkontroller för att testa alla monteringsprocesser och tillhörande logistikprocesser digitalt – även för containerplaneringen begagnade man sig av VR. Audi tog fram sin egen VR-mjukvara för detta – ett projekt som var epokgörande inom Volkswagen-koncernen. Det baseras på 360°-skanningar som tillsammans ger en tredimensionell inomhuskarta över det virtuella området. e-tron GT är den första av koncernens bilar som genomgått tester av samtliga monteringssteg helt utan användande av någon fysisk prototyp.

Att tänka stort på liten yta – karossavdelningen

Stora delar av passagerarutrymmet i helt eldrivna Gran Turismo består av höghållfast stål, och det yttre skalet är tillverkat helt i aluminium. Detta materialkoncept skiljer sig fundamentalt från Audi Space Frame (ASF) i högprestandasportbilen R8 och dess motorsportvarianter, som är byggda nästan helt för hand. Därför satte man upp en ny karossavdelning för Audi e-tron GT inom det golvutrymme som stod till förfogande.

Här hittar vi en supermodern och till ca 85% automatiserad monteringslinje med 34 robotar – nästan som vid en monteringslinje för serietillverkning i stor skala. Totalt nio ”heta” och ”kalla” sammanfogningsmetoder används, från punktsvetsning via skruvar hela vägen till nitar och kemiska bindningsmetoder. Christoph Steinbauer, chef för karossavdelningen, förklarar principen närmare: ”Karossen på en e-tron GT passerar igenom 10 stationer längs vår monteringslinje. För att vi ska kunna utnyttja det tillgängliga utrymmet optimalt, förs karosserna i en slinga runt linjen.”

10 robotar och 32 verktyg – ”two-way framer”

Ett stort fastspännings- och fastsättningssystem – ”two-way framer” – fungerar som centralstation längs karossmonteringslinjen. Vid den första passagen är det här som de inre sidoramarna placeras på plats och fogas samman. Allt sker med stor precision. De yttre sidostyckena monteras då karossen passerar andra gången. För de olika sammanfogningsmetoderna svarar 10 robotar, som använder sig av 32 högteknologiska verktyg. Mellan de båda passagerna, och under de olika arbetsmomenten, byter de själva mellan verktygen helt automatiskt.

Two-way framer är ett exempel på hur flexibel och innovativ tillverkningen är vid Audi Böllinger Höfe. Det är också detta som är nyckeln till att e-tron GT kan produceras där. En konventionell karossfabrik hade behövt ha två separata sådana framers och därför två skilda karossmonteringslinjer, vilket naturligtvis hade tagit upp mycket mer plats. ”Tvåvarvsmetoden är en smart lösning,” konstaterar Steinbauer.

Korrelationsfri inmätning – början på en ny era med ännu högre precision

En annan nyhet inom Audi-koncernen är stationen där den korrelationsfria inmätningen utförs. Den innebär ett stort utvecklingskliv jämfört med den tidigare mätproceduren. När karossen passerat igenom monteringslinjen två gånger, mäter två robotstyrda optiska mäthuvuden med stor precision karossens exakta mått. De börjar med att närma sig karossen på 150 punkter vid första passagen, och mäter sedan in ytterligare 200 punkter varv två. 10 kameror, som kalibrerats med varandra, registrerar mäthuvudenas exakta position – denna jämförelse minskar den möjliga avvikelsen från +/- 0,30 mm till +/- 0,20 mm. Den stora mängden av mycket precisa data gör det möjligt att snabbt, och på ett förutseende sätt, reagera även på de minsta avvikelser.

Förutom de högteknologiska systemen, innehåller karossmonteringslinjen även två manuella stationer. Här utförs svetsningar med en kvalitet och precision som kräver verkliga specialistkunskaper. De som arbetar här, har stor nytta av den yrkesskicklighet de skaffat sig under många års arbete med Audi Space Frame för Audi R8.

Med örnblick och stadiga händer: monteringssteget

Efter den till stora delar automatiserade karosserimonteringslinjen, följer vad som kallas ”monteringssteget” där erfarna karosseriarbetare monterar skärmarna, dörrarna och motorhuven. Gruppens talesman, Marc Rickert, sätter fokus på de exakta, enhetliga mellanrummen och på själva ytkvalitén. På det yttre skalet, kan minsta toleransfel på formpressningsverktygen eller missöden under transporten av delarna orsaka små defekter som måste identifieras och åtgärdas på ett mycket noggrant sätt.

Hantverk av traditionell typ är helt oumbärlig när man bygger en e-tron GT, något som även framgår tydligt av Rickerts yrkeskarriär. Han är en erfaren snickare och anställdes på Audi för åtta år sedan. ”Då hade övergången från den första till andra generationen av Audi R8 inletts, och Audi ville stärka sitt karosseriteam”, förklarar han. ”Som snickare får man ett tränat öga och god intuition när det gäller ytor – skillnaden är inte så stor mellan trä och metall i det avseendet. Det här är en förmåga man aldrig mister, tvärtom förbättras den med tiden tack vare att man övar den hela tiden.”

Efterkontroll av erfarna experter

Efter monteringssteget går karosserna vidare till efterbehandlingszonen, där de undersöks noggrant ännu en gång av produktions- och produktkvalitéexperter. Christoph Steinbauer känner till alla speciellt utmanande ställen, som övergångarna mellan dörrarna och intilliggande ytor. Den uttrycksfulla designen på Audi e-tron GT ställer maximalt höga krav på produktkvalitén – något som gör dessa specialister extra entusiastiska: ”Sidväggsramen har ett dragdjup på 35 cm mellan sin högsta och lägsta punkt – och då ska man ända komma ihåg att vi använder aluminium som är ett mycket skörare material än metallplåt. Även för Audi är detta något nytt. Det här markerar alltså gränsen för vad som kan uppnås med den nuvarande tekniken.”

Självkörande transporter från källarplanet till monteringslinjen

Efter lackering vid anläggningen i Neckarsulm, lagras karosserna till e-tron GT, tillsammans med de till R8, en kortare tid i källarplanet på Böllinger Höfe-fabriken. Förarlösa transportfordon för dem sedan vidare till den gemensamma slutmonteringslinjen på bottenvåningen. Med hjälp av navigationskartor som innehåller digitala bilder av utrymmena, orienterar sig transportfordonen helt automatisk fram till sina mål. Två laserskannrar fram och bak läser av området runtomkring och ser till att fordonen hela tiden vet exakt var de befinner sig. De 20 specialfordonen kör tillsammans en sträcka på totalt 23 km under en arbetsdag och används inte enbart för transporter utan också under monteringscyklerna. De förarlösa transportfordonen kan frakta båda karosstyperna, och justerar själva sin höjd för att göra arbetet längs linjen ergonomiskt.

Audi e-tron GT och R8 på samma linje: slutmonteringen

Produktionsanläggningen vid Böllinger Höfe är också mycket flexibel vid slutmonteringen. Audi e-tron GT och R8 passerar längs samma linje med exakt koordination.Likadant är det med komponenttillförseln: Logistikexperterna styr de båda komplexa kedjorna så att alla komponenter anländer i rätt ögonblick och i rätt ordning för de olika monteringscyklerna.

Under slutmonteringen är det tre olika transportsystem som sköter flödet av bilar: de förarlösa transportfordonen, ett nyinstallerat system av eldrivna överliggande transportskenor samt ett transportband i slutet av linjen. De förarlösa transportfordonen för fram de lackerade karosserna under de första cyklerna. Därefter lämnar de över den framväxande bilen till den överliggande transportbanan via en helautomatiserad överföringsstation. Det här systemet för bilen längs en slinga som löper tillbaka till samma station igen efter 15 cykler. Här tar de förarlösa transportfordonen över på nytt och transporterar bilarna vidare genom slutmonteringslinjens övriga cykler.

För e-tron GT, har Audi utökat slutmonteringsprocesserna från 20 till 36. Cykeltiden ligger på 15 min. ”Alla våra anställda kan de olika arbetsmomenten för R8 och e-tron GT. Det innebär att de kan utföra många olika steg under en och samma cykel”, förklarar Sascha Koch som är chef för slutmonteringen. Alla anställda i slutmonteringshallen är extra uppmärksamma på högspänningsdetaljer och har instruerats om hur man handskas med högspänningskomponenter och -drivningar. Beroende på sin arbetsroll, har andra medarbetare genomgått mer ingående utbildning.

74 förskruvningar förenar drivningen, upphängningen och karossen

Under den överliggande transportbanans första cykler, monteras interiören i e-tron GT. Därefter förses de monterade karosserna med batteri, elmotorer och upphängning. Dessa stora tekniska moduler placeras med millimeterprecision under karossen. Hopmonteringen kan liknas vid en noga koreograferad ”teknikbalett”: Montörer skruvar fast batteriet och drivningskomponenterna i karossen på 74 ställen med hjälp av smarta, självpositionerande skruvdragare.

Människor och robotar sida vid sida: montering av rutorna

Monteringsprocesserna kräver stor precision och yrkesskicklighet som ibland kan få assistans av medarbetare av rent stål. Ett exempel på detta är när vindrutan och bakrutan ska fästas på plats – arbetet utförs av människor och robotar i samverkan och kräver inga säkerhetsbarriärer. Två montörer placerar rutan i en fixtur med automatiskt justerbara hållare. Montörerna kan sedan ta ett par steg tillbaka medan roboten applicerar bindemedlet. Därefter tar montörerna över igen och placerar rutan på plats med extrem precision.

Vid många stationer används specialgjorda verktyg för att säkra ergonomiska arbetsförhållanden. Om någon vid linjen kommer på en bra idé som skulle underlätta på den här punkten, kan de vända sig till företagets center för 3D-utskrifter för att få idén förverkligad. Expertteamet på Böllinger Höfe inledde ett samarbete med ett uppstartsföretag från Berlin, och tillsammans utvecklade man en mjukvara som minskar konstruktionstiden för förmonterings-jiggar och -fixturer med 80%. Oftast krävs endast en enkel skiss som sedan kan förvandlas till en färdig produkt inom loppet av ett par timmar.

Slutsträckan: idrifttagning och tester med 4 mil på väg

Vid de sista stationerna längs transportbandet sker idrifttagningsprocesser där systemen så slutligen aktiveras. Bilarna körs då dynamometrar (”rullande landsväg”) och kalibreringsställ för upphängningen, strålkastarna, assistanssystemen och bromssystemen. Sedan är det dags för Audi e-tron GT att tillryggalägga sina första kilometrar på vägen. Alla bilar provkörs först på Böllinger Höfes egna vibrationsbana, som har flera olika ytbeläggningar. Därefter går testerna vidare längs en 40 km lång resa på allmän väg, bl.a. på motorväg och i stadstrafik. Vid de här testerna är de specialutbildade förarna uppmärksamma på minsta lilla detalj. Passar alla rörliga delar, som luftinsläppen och locket till handskfacket, samman helt perfekt? Eller hörs det några knirkande ljud någonstans när man kör på kullersten? Kan man höra några ljud från detaljer av plast eller läder som ligger och skaver mot varandra? Och fungerar alla system och displayer som de ska?

Upp till 60 bars tryck genom 40 munstycken – rena monsunregnet
Väl tillbaka i monteringshallen igen, måste e-tron GT genomgå ett läckagetest som utförs i ett konstgjort monsunregn av värsta sorten. Under åtta minuter besprutas bilen med vatten genom 40 munstycken som vart och ett kan leverera upp till 25 liter/min. vid ett tryck på 60 bar. Förloppet är slutet: Vattnet cirkuleras, renas och används på nytt av pumparna.

Vid den sista stationen som e-tron GT måste passera genom, kontrolleras bilens finish. Detta görs i två på varandra följande ljustunnlar och under noggrann övervakning av produktions- och kvalitetssäkringsspecialister. Här kommer det manuella arbete som varken kameror eller robotar kan ersätta till användning en sista gång vid byggandet av bilen. Totalt 44 ljuskasetter är monterade i den första tunneln – 12 av dem sitter i taket resp. på sidorna medan de återstående 8 är rörliga. Denna konfiguration gör det möjligt att upptäcka minsta lilla avvikelse i lackeringen. I den andra av de båda ljustunnlarna fokuserar man på skarvar och mellanrum, och medarbetarna har här möjlighet att göra de sista finjusteringarna, om några sådana skulle behövas.

Alla kontroller och avslutande åtgärder man gör på e-tron GT syftar till samma sak – att garantera kunderna Audis sedvanliga toppkvalitet och säkerställa att den bil de köper är helt perfekt. Och det, förklarar produktionschefen Wolfgang Schanz, ser alla anställda på Audi Böllinger Höfe som en i högsta grad personlig angelägenhet.

Wolfgang Schanz, produktionschef Audi Böllinger Höfe, om...

…produktionslinjens karaktär: ”Det faktum att Böllinger Höfe-fabriken redan på planeringsstadiet var avsedd att bygga mindre serier av bilar med hjälp av innovativa och flexibla tillverkningsprocesser, har inneburit att vi har de perfekta förutsättningarna för att tillverka e-tron GT. Det som skapas här är resultatet av en unik kombination mellan skickligt hantverk och smart tillverkningsteknik”.

…utvecklingen av tillverkning i hantverksmässig skala: ”Vi behåller de styrkor som produktion i hantverksmässig skala innebär och kommer att fortsätta att utnyttja dess fördelar även i framtiden. Samtidigt utökar e-tron GT vårt kunnande genom att addera ny kompetens inom områdena elektrifiering, automatisering och digitalisering. På så sätt kombinerar vi det bästa av två världar i Böllinger Höfe.”

…tillverkningsflexibiliteten: ”Vi har utnyttjat det tillgängliga utrymmet för att implementera produktion som både är strömlinjeformad och flexibel. Allt går hand i hand här. Det gör det möjligt för oss att bygga e-tron GT och R8 med samma personal vid en och samma monteringslinje.”

…om samspelet mellan storskalig produktion och tillverkning av små serier: ”Vid vår anläggning i Böllinger Höfe för tillverkning av små serier, skalar vi ner och anpassar olika metoder som används vid storskalig produktion. Samtidigt utvecklar och använder vi helt nya lösningar som i sin tur ger oss viktiga lärdomar för produktion i stor skala.”

…om Industry 4.0: ”Vi har infört en hel rad av nya metoder. Vi började med planerings- och monteringssekvenser, som till största delen nu utförs virtuellt. Vi har introducerat korrelationsfria mätmetoder i karosseriavdelningen. Och de monteringshjälpmedel vi skriver ut med en 3D-printer har visat sig vara en stor tillgång.”

...om de anställdas motivation: ”Den stora entusiasmen hos de anställda gläder mig oerhört. Att bygga våra bilar är ett hantverk som i många avseende kräver stort sinne för detaljer. Våra anställda har fört med sig den stora passion de visat när de byggt R8 till att också gälla e-tron GT.”
42.8°
0

Serietillverkningen av Audi e-tron GT drar igång i slutet av året

Kommer dyka upp i RS-version

Idag släpps Doom-pappans nya spel Empire of Sin
Synda järnet under förbudstiden!

John och Brenda Romero har nu släppt sitt debutspel Empire of Sin och spelet kommer vara tillgängligt på PS4, Xbox One, Nintendo Switch och PC från och med idag. I spelet får vi resa tillbaka till 20-talet och besöka Chicago som en gangsterboss vars mål är att bli en rackabajsare till skurk. Detta genom att ta del av XCOM-liknande strider, driva barer, casinon och bordeller samt rekrytera skurkar av olika slag som kan driva verksamheten framåt. Tumnagel
37.0°
+
André Stray
0

Samsung ryktas utveckla spårbrickor
Tile får ännu hårdare konkurrens

SamMobile rapporterar om ett rykte som gör gällande att Samsung är på gång att släppa så kallade spårbrickor som ska kunna fästas på olika saker för att därefter kunna lokaliseras med hjälp av en mobiltelefon eller dator. Enligt SamMobiles uppgifter kommer Samsungs spårbrickor gå under namnet "Galaxy Smart Tag". Det här skulle inte vara första gången Samsung ger sig på att skapa spårbrickor. För två år sedan lanserade man sådana under sitt varumärke "SmartThings", den produkt som syns på bilden här ovanför. Skulle det stämma att Samsung var på gång att lanseras spårbrickor så ser det ut som om Tile kommer att få ytterligare tuff konkurrens på marknaden för sådana. Det har sedan i våras ryktats om att Apple är på gång att släppa spårbrickor under namnet "AirTags" vilka sannolikt kan komma att presenteras någon gång i början av nästa år. Tumnagel
37.1°
+
Wille Wilhelmsson
0

Xbox Series X/S får sin första uppdatering
Dynamiska bakgrunder och HDR-tagg

Microsoft har släppt en första uppdatering till Xbox Series X och S som kommer med lite flådiga och användbara gränssnittsändringar. Med den nya uppdateringen får användare tillgång till sex olika dynamiska bakgrundsbilder som livar upp stämningen en aning i gränssnittet. Enligt Microsoft är fler rörliga bakgrundsbilder på ingång. Detta är förstås inte den enda nyheten, utan uppdateringen lägger även till en ny tagg som dyker upp i spel som drar nytta av konsolens Auto HDR-funktion. Detta är ingenting världsomvälvande, men det är ändå trevligt för användaren att se att konsolen gör sitt jobb. Det uppdaterade gränssnittet har också blivit tillgängligt till Xbox One. Tumnagel
38.1°
+
André Stray
0

Tut i luren! Idag är det Brandvarnardagen!
Kolla så att din brandvarnare fungerar

December och januari är de månader då flest spis-och eldstadsrelaterade bränder uppstår. Vi hänger mer i köket, har levande ljus och eldar i öppna spisen. För att uppmärksamma kring farorna är 1 december, idag alltså, Brandvarnardagen. Dagen är till för att uppmana allmänheten att testa sina brandvarnare för att kolla att de fungerar som de ska. En så enkel sak som att byta batterier kan göra en stor skillnad. Tumnagel
40.2°
+
Bobby Green
0

ESA presenterar rovern ExoMy
Som du kan skriva ut och bygga ihop själv

Den europeiska rymdorganisationen ESA har släppt ritningar till de som är intresserade av att skriva ut en egen rover med hjälp av en 3D-skrivare. Rovern ExoMy beskrivs som ett mindre syskon till ESA:s Mars-rover Rosalind Franklin. Tanken var att ESA och Roskosmos skulle skicka Rosalind Franklin till Mars tidigare i år på sitt ExoMars-uppdrag. På grund av pandemin och tekniskt strul så missade man tidsfönstret för detta. Nu är det istället tänkt att ExoMars-uppdraget ska lämna jorden med destination Mars 2022. ExoMy-rovern är 42 centimeter lång och ESA uppskattar att materialet som behövs för att skriva ut den och andra komponenter kommer att kosta cirka 500 euro. Tanken bakom ExoMy verkar framför allt vara att den ska kunna användas i olika typer av utbildningar där man lär ut robotik. Ni kan kolla in ExoMy lite närmare i klippet här nedanför. Tumnagel
37.9°
+
Wille Wilhelmsson
0

Vad har du i väskan, Marques?
Lite morgonnörderi

När vi är ute på vift så har vi alltid med oss en väska med nödvändig teknik som vi vill ha lättillgänglig under resans gång. Givetvis har MKBHD också en sådan väska och i en ny video berättar han vad han har i sin. Vad har du i din techväska? Tumnagel
36.3°
+
André Stray
0

Raspberry Pi släpper fläkt till Raspberry Pi 4
Så att den lilla datorn kan få det lite svalare

Raspberry Foundation har presenterat en liten fläkt som primärt är tänkt att användas tillsammans med deras senaste minidator Raspberry Pi 4. "Raspberry Pi 4 Case Fan" riktar sig framför allt till dem som har tänkt att bygga in sin Raspberry Pi 4-dator i ett chassi, något som kan att den riskerar att överhettas. Redan när Raspberry Pi 4 släpptes förra året började det rapporteras om att datorn kunde överhettas vilket ledde till att datorns processor började gå långsammare. Detta kan förhoppningsvis avhjälpas med den lilla fläkten som Raspberry nu släpper. En "Raspberry Pi 4 Case Fan" kostar 5 dollar och ni kan kolla in hur den är tänkt att monteras i videoklippet här nedanför. Tumnagel
38.1°
+
Wille Wilhelmsson
0

Salesforce ryktas köpa upp Slack
Mjukvaruföretag sägs vara sugna på att köpa upp samarbetstjänst

Det har börjat ryktas om att det stora mjukvaruföretaget Salesforce är på gång att köpa upp samarbetstjänsten Slack, en tjänst som konkurrerar med bland andra Microsoft Teams. Skulle Salesforce köpa upp Slack kan det bli en av de större affärerna i mjukvarusektorn någonsin. Slack värderas i dagsläget till cirka 24 miljarder dollar. Det kan ses i sammanhanget av att Microsoft köpte LinkedIn för 27 miljarder dollar 2016 medan IBM köpte Red Hat förra året för 34 miljarder dollar. Enligt CNBC:s källor kan affären mellan Salesforce och Slack eventuellt komma att presenteras redan idag. Tumnagel
35.1°
+
Wille Wilhelmsson
0

Snubbe måste sälja sin gamla Volkswagen Scirocco
Och han är jätteledsen för det

Alla har vi nog varit där någon gång. När vi har tvingats säljas något som vi verkligen vill behålla, men det går helt enkelt inte. En gammal Volkswagen Scirocco från 1989 kanske inte betyder så mycket för gemene person, men för killen i klippet betyder den väldigt mycket (trots att det är en MK2). Så därför är det ju inte så konstigt att han nu är ledsen eftersom han måste sälja den. Berätta gärna vilken eller vilka bilar du har sålt och ångrat. Dubbla bonusklipp nedan. Tumnagel
33.2°
+
Bobby Green
0

Xbox Series X verkar vara bästa stället att uppleva PS2-spel på
Moddare får igång emulator på Microsofts nya konsol

Jag vill helst spela nya spel på en ny konsol, men möjligheten att spela äldre titlar är ändå trevligt. På den punkten vinner verkligen Xbox Series X som är bakåtkompatibel med alla tidigare Xbox-spel. Och tydligen även äldre Playstation-spel. Youtubern Modern Vintage Gamer har fått PS2-spel att rulla på sin Xbox Series S och hur det hela går till kan ni se i videon ovan. För att göra en lång historia kort kan man med lite pillande i utvecklarmenyn få igång UWP (Universal Windows Platform)-appar på den nya konsolen och på så vis köra alternativ mjukvara, som emulatorn RetroArch. Tumnagel
43.0°
+
André Stray
0

OnePlus verkar ha tre telefoner i 9-serien på ingång
Alla goda ting är tre

OnePlus väntas presentera nya 9-serien redan i mars och vi har tidigare varit förberedda på att en vanlig 9 kommer släppas samt en 9 Pro. Nu har det börjat snackas om att en tredje enhet kommer levereras i samma veva och den kommer gå under namnet 9E. Utöver namnet finns det inte så mycket information, men det verkar som att företaget fortsätter gå i samma spår som Samsung och vill släppa en telefon i varje prisklass. Hur som helst. I mars får vi se om ryktena stämmer. Om ryktet om mars-releasen stämmer, alltså. Tumnagel
34.9°
+
André Stray
0

Immortals Fenyx Rising: Basic-version av Breath of the Wild
Vi har lirat Ubisofts charmiga äventyrsspel

TL;DR: Immortals: Fenyx Rising når inte samma kvalitetsnivå som Breath of the Wild, men erbjuder ändå ett underhållande äventyr med kilovis med genomtänkta och kluriga pussel. Ubisoft har den senaste tiden varit riktigt duktiga på att leverera ordentliga äventyrsspel till olika typer av spelare. Vill man springa runt i ett semifuturistisk London och hacka allt och alla så kan man göra det i Watch Dogs: Legion. Vill man svinga yxor och erövra södra England, så är det fullt möjligt i Assassin’s Creed: Valhalla. Vill man ta del av ett färgsprakande actionäventyr, grotta ner sig i grekisk mytologi och lösa pussel av olika slag så kan man göra det i Immortals: Fenyx Rising. Vi har tillbringat en stor mängd timmar i det sistnämnda spelet och kort sagt visar spelet verkligen hur det skulle vara om Ubisoft gjorde Legend of Zelda: Breath of the Wild. Tumnagel
39.0°
+
André Stray
0

Doug spanar in RAM 1500 TRX
712 hästar kan vara bra om man jobbar med väldigt tunga stenar

I augusti rullade RAM ut pickupen 1500 TRX. Den här är inte helt oväntat en direkt konkurrent till Fords F-150 Raptor. TRX = T-Rex = Tyrannosaurus Rex. Ett djur som alltså enkelt knäcker en Raptor. Lite sån där kul amerikansk humor. 1500 TRX har Hellcat-motor under skalet vilket innebär V8:a på 6,2 liter, kompressor och som sagt 712 hästar. Doug DeMuro har spanat in skapelsen och sett vad det är man får om man köper en sån här. Tumnagel
39.2°
+
Bobby Green
0

DOOM Eternal släpps 8 december till Switch
På tiden!

DOOM Eternal släpptes i våras till PS4, Xbox One, PC och Stadia och vi blev lovade att Switch-versionen skulle komma senare under året. Nu har utvecklarna meddelat att Switch-versionen kommer släppas nästa vecka och kommer kunna spelas på Nintendos hybridkonsol från 8 december. Switch-versionen av spelet har utvecklats av Panic Button, som tidigare jobbat med Switch-versionerna av DOOM, Wolfenstein II: The New Colossus och Wolfenstein: Youngblood. Den nya versionen kommer med bland annat stöd för motion-sikte med Joy Con-kontrollerna. När det kommer till det grafiska finns det inte allt mycket information ute just nu, men vi antar att spelet kommer rulla i 30 fps med dynamisk upplösning och nedgraderade texturer. Spelet kommer för övrigt endast vara tillgängligt som digitalt spel. Tumnagel
38.3°
+
André Stray
0

Nordiska banker håller på med ett gemensamt betalsystem
Ska fungera typ som Swish

Ett konsortium av nordiska storbanker håller på att ta fram ett gemensamt betalsystem. Betalsystemet ska kunna användas av banker och företag för att utveckla egna tjänster ungefär som Swish. Det skulle alltså innebära att du utan problem snabbt och enkelt även skulle kunna skicka pengar till dina kompisar i Danmark, Finland, Island och Norge. Bankerna (Nordea, Handelsbanken, SEB, OP Financial Group, Danske Bank och Klarna) har tillsammans startat bolaget P27 som är de som ska ta fram systemet. Man hoppas kunna sjösätta betalsystemet i slutet av nästa år. Tumnagel
54.6°
+
Bobby Green
0

Teaser för Sweet Home
Sydkoreansk monsterskräck på ingång till Netflix

De senaste åren har det släppts en del zombie-rullar i Sydkorea och den kommande Netflix-serien Sweet Home verkar även den ha med monster att göra. Serien handlar om en ung man som bor i ett hus där hans grannar av någon anledning börjar förvandlas till monster. Tv-serien är baserad på den sydkoreanska webb-serien med samma namn vars trailer ni kan kolla in här nedanför. Sweet Home har premiär på Netflix 18 december och ni hittar en kort teaser för serien här ovanför. Tumnagel
37.0°
+
Wille Wilhelmsson
0

Det verkar bli smärtfri sparfilsöverföring i Cyberpunk 2077
Lugna puckar om du planerar att köpa next gen

Att föra över sparfiler från last gen till next gen är lite olika från fall till fall. I Ubisoft-spelen är det rätt smärtfritt tack vare nya Ubisoft Connect, men i till exempel Spider-Man fanns det initialt inget stöd för att fortsätta sin spelsession till PS4 till PS5. Det sistnämnda har fixats via en uppdatering, men det verkar inte finnas någon universal lösning. CD Projekt RED har nu berättat hur sparfilsläget kommer se ut för potentiella next gen-köpare och enligt utvecklarna kommer det inte vara några som helst problem att föra sparfilerna. Kort sagt så gäller detta: Xbox-spelare kommer inte behöva bry sig tack vare smidiga Smart Delivery som sköter överföringen åt användaren. Från PS4 till PS5 så kommer spelare behöva ladda upp sparfiler till molnet, vilket endast är tillgängligt för PS Plus-prenumeranter, alternativt föra över sparfilerna via nätverket eller använda en kompatibel lagringsenhet. Tumnagel
42.6°
+
André Stray
0

Xiaomi sålde fler mobiler än Apple förra kvartalet
Samsung sålde dock flest av alla

Enligt en rapport från analysföretaget Gartner såldes det 366 miljoner smartphones i världen under årets tredje kvartal. Det är en minskning med 5,7 procent jämfört med samma kvartal under förra året. Kinesiska Xiaomi sålde 44,4 miljoner smartphones under förra kvartalet och övertar därmed tredjeplatsen i tillverkarstatistiken från Apple som sålde 40,5 miljoner iPhones under kvartal tre. Samsung sålde som vanligt flest smartphones. De sålde lite över 80 miljoner smartphones, vilket motsvarade 22 procent av marknaden, under årets tredje kvartal. Huawei sålde lite över 51 miljoner smartphones vilket gör dem till världens näst största mobiltillverkare för förra kvartalet medan Oppo sålde nästan 30 miljoner smartphones. Det gav dem femteplatsen i Gartners senaste statistik över den globala mobilförsäljningen. Tumnagel
41.2°
+
Wille Wilhelmsson
0

Tut i luren! Idag är det glöggens dag!
Julemys!

Idag är det den 1 december och som av en händelse även glöggens dag. Det kan man ju fira genom att värma på sig en kanna med denna dryck som består av kryddat vin. Hur dricker du din glögg och vad väljer du att ha i koppen? Tumnagel
81kg
+
Bobby Green

Don Papa Rye Aged Rum lanseras i Sverige
180 stycken flaskor släpptes idag

Don Papa Rye Aged Rum är en premiumrom från Filippinerna. Idag lanseras den här i Sverige i en begränsad upplaga om 180 stycken flaskor. Rommen är lagrad fyra år på amerikanska whiskeyfat och den ska ha tydliga toner av svartpeppar både när det kommer till doft och smak. Doften innehåller även torkad frukt, saltkola, mynta och cederträ. Smaken ska vara intensiv men samtidigt len och innehålla honung, äpple och mörk choklad. Artikelnumret är 83389, alkoholhalten på 45 procent och för en flaska som rymmer 700 milliliter får man betala 649 kronor. Tumnagel
86kg
+
Bobby Green

Tut i luren! Idag är det kåldolmens dag!
Gör en hipsterversion

Om du funderat på vad du ska laga till middag i afton kommer här ett hett tips - kåldolmar. Det är nämligen sagda dolmes dag idag och det måste ju givetvis firas! Helst med lite krämigt potatismos och rårörda lingon till. Smaklig spis! Vill man göra hipsterkåldomar kan man göra som Tina här ovan. Tumnagel
90kg
+
Bobby Green

Nytt program om vin på YouTube
Ska vara ogubbigt

Mat-och vinprofilen Frida Lund, PR-konsulten Elina Gregor och filmproducenten Amanda Nordlöw lanserar tillsammans Vin-TV. Det är ett program på YouTube som utan pekpinnar ska prata om vin på ett avväpnande sätt. Säsong ett innehåller fem stycken avsnitt och det har premiär nu på onsdag den 2 december. I första säsongen får vi träffa gäster som Parisa Amiri, Alf Tumble, Petter, Klara Doktorow, Lilla Namo och Elsa Billgren. Tumnagel
78kg
+
Bobby Green

Det här är världens dyraste kaffe
Kostar 16 dollar per kopp

Världens dyraste kaffe kommer tydligen från Yemen och varför det kostar som det gör får vi reda på i det här klippet. Tumnagel
80kg
+
Bobby Green

Trailer för Heaven's Gate: The Cult of Cults
Dokumentär om amerikansk domedagssekt

Heavenx27s Gate är namnet på en amerikansk domedagssekt som grundades 1974 och lades ned 1997. Medlemmar i sekten trodde att dess anhängare skulle hämtas från jorden av ett utomjordiskt rymdskepp och där få ett bättre liv. Den 24-26 mars 1997 begick 39 stycken medlemmar i sekten kollektivt självmord genom att äta pentobarbital och etanol samtidigt som de spanade in när kometen Hale–Bopp passerade jorden. I dokumentären Heavenx27s Gate: The Cult of Cults får vi lära oss mer om sekten, bland annat av tidigare anhängare och deras släkt. Tumnagel
103kg
+
Bobby Green

Dee Dee - The One
Fredagsklassikern

Denna fredag behöver vi något som sätter ordentlig fart på pappen i högtalarna så därför kommer här Dee Dee med låten The One som 4 Clubbers har piffat upp lite. Den här är bara att maxa så mycket det går för att uppnå optimal effekt när ljudstrålarna strömmar genom era öronhålor. Bonusdunkadunka nedan. Tumnagel
78kg
+
Bobby Green

Mjölk över hela världen
Gräddig kamelmjölk lät ju gott

I det här klippet från Food Insider får vi lära oss lite hur man använder mjölk på olika platser i världen. Tumnagel
79kg
+
Bobby Green

Pojkbandet Bros återuppstår
Wille jublar

Tvillingarna Matt och Luke Goss bildade tillsammans med Craig Logan bandet Bros 1986. De blev Storbritanniens största pojkband och nu ska de göra comeback genom att släppa sitt första nya album på 30 år. Den nya plattan ska släppas någon gång nästa år. Gruppens största hits var When Will I Be Famous? som ni kan lyssna på här ovan, och I Owe You Nothing som ni har här nedan. Tumnagel
80kg
+
Bobby Green

Foo Fighters minns sina 25 år tillsammans
Sköna tillbakablickar

I år har gänget i bandet Foo Fighters lirat tillsammans i 25 år. I den här videon minns de massa kul de gjort under åren och det är så där härligt och mysigt som man vill att det ska vara. Tumnagel
116kg
+
Bobby Green

Doftljus från Dunkin’ Donuts
Luktar kaffe

Dunkin’ Donuts öppnade sitt första café sitt första kafé 1948 i Quincy i Massachusetts. Då hette det dock Open Kettle och först 1950 döptes det om till Dunkinx27 Donuts. Idag finns det över 3100 stycken ställen. Våren 2014 öppnade man i Sverige men bara fyra år senare gick man i konkurs. Nu presenterar Dunkin’ tillsammans med Homesick Candles en ny kollektion med doftljus inspirerade av "America’s favorite all-day, everyday coffee since 1950". Ljusen ska alltså dofta nybryggt kaffe. Det finns två stycken att välja mellan - Original Blend och Old Fashioned och för ett får man betala 34 dollar. Tumnagel
75kg
+
Bobby Green

The Simpsons-inspirerade burgare
Binging with Babish fixar

Binging with Babish gästar The Burger Show för att laga till en omgång med The Simpsons-inspirerade burgare. Närmare bestämt handlar det om en av de mest ikoniska meme-burgarna i den tecknade historien - Steamed Hams. Bonusklipp nedan. Tumnagel
79kg
+
Bobby Green