m
Serietillverkningen av Audi e-tron GT drar igång i slutet av året

Serietillverkningen av Audi e-tron GT drar igång i slutet av året
Kommer dyka upp i RS-version

Bil / Audi

Det har nu gått två år sedan som Audi först visade upp konceptet e-tron GT. Det här är deras Porsche Taycan kan man säga eftersom modellen bygger på samma grund - J1-plattformen. I slutet av året kommer serietillverkningen av modellen att dra igång och den kommer att byggas bredvid R8 i fabriken Audi Böllinger Höfe som ligger i den tyska staden Neckarsulm. 85 procent av tillverkningen kommer att ske med hjälp av robotar.

e-tron GT mäter 4,96 meter på längden, 1,96 på bredden, 1,38 på höjden och har en hjulbas på 2,9 meter. Det är nästan exakt samma mått som Taycan. Precis som sitt syskon kommer även e-tron GT att få fejkat motorljud. Det sitter två stycken högtalare i kupén som simulerar när man gasar och tydligen har man jobbat extremt mycket med att få till det. Det finns även en högtalare på utsidan som spyr ut sig ljudligheter. Det kommer till och med att finnas en extra yttre högtalare på tillvalslistan för den som verkligen vill höras. Undertecknad som bara tycker att detta är trams lär tyvärr ändå inte bli imponerad. En RS-version av modellen kommer att dyka upp men om den då får fem yttre högtalare som standard får vi återkomma till.

Läs mer om tillverkningsprocessen i pressmeddelandet nedan.

Visa
Pressmeddelande
Högteknologi och skickligt hantverk i skön förening. Audi e-tron GT tillverkas i Audi Böllinger Höfe

Med passion för detaljer, maximal precision och toppkvalitet: I slutet av året startar serietillverkningen av Audi e-tron GT i Böllinger Höfe i Neckarsulm där supersportbilen Audi R8 ju redan byggs. Vid tillverkningen av eldrivna e-tron GT använder företaget sig av specialanpassad automatiserad och smart teknik – kombinerat med hantverket av erfarna och kunniga yrkesmän och yrkeskvinnor.

I slutet av året startar serietillverkningen av Audi e-tron GT
Tillverkningen i punktform

Audi e-tron GT tillverkas vid Audi Böllinger Höfe, som hör till anläggningen i Neckarsulm och öppnades 2014: utbyggnad och konvertering 2019, nya virtuella planeringsmetoder
Produktionschefen Wolfgang Schanz: ”Här har vi skapat en unik kombination av skickligt hantverk och smart tillverkningsteknik”.
Karossavdelningen för e-tron GT är automatiserad till ca 85%: 10 stationer med totalt 34 robotar
Optimalt utnyttjande av fabriksutrymmet genom en monteringslinje som varje kaross passerar igenom två gånger; ”two-way framer” kombinerar flera tillverkningssteg inom en begränsad golvyta
Ny korrelationsfri inmätnings-teknik med 350 mätpunkter svarar för högsta precision med en maximal avvikelse på endast +/- 0,20 mm.
Den gemensamma monteringslinjen för Audi e-tron GT och Audi R8, trots deras skilda teknikkoncept, är något unikt i Volkswagen-koncernen
Olika transportmetoder längs monteringslinjen: 20 förarlösa transportfordon, nytt eldrivet överliggande transportband, självstyrd överföringsstation
Samarbete människa/robot för att fästa vindrutan och bakrutan
Specialanpassade monteringshjälpmedel utskrivna av 3D-printer, baserat på de anställdas idéer
Audi e-tron GT tillverkas småskaligt och högteknologiskt

Audi e-tron GT är den första helt eldrivna bil som företaget tillverkar i Tyskland. Audi e-tron GT börjar rulla av monteringsbanden i Böllinger Höfe i Neckarsulm i slutet av året. Denna produktionsenhet för mindre serier har byggts ut, uppgraderats och ställts om för sin nya uppgift. Hantverkskunnandet, som var så utmärkande för den tidigare anläggningen, finns naturligtvis kvar och kompletteras nu dessutom av digitala processer och smart teknik. Under utbyggnaden använde sig produktionsplanerarna av nya, virtuella metoder. Testerna av logistiken och arbetsprocedurerna längs monteringslinjen utfördes för första gången helt i en virtuell miljö. I förplaneringen användes dessutom VR-teknik. e-tron GT är den första Audi som konstruerats utan användande av några fysiska prototyper.

Stora delar av karossen på e-tron GT består av höghållfast stål och aluminium. För att kunna tillverka denna materialmix i de planerade kvantiteterna, anlades en karossavdelning där de anställdas hantverksskicklighet kombineras med den automatiserade produktionsteknikens fulla potential. Här finns bl.a. en innovativ monteringslinje som varje kaross passerar två gånger. Linjen är byggd som en s.k. ”two-way framer” där 10 robotar används för montering av de yttre och inre karossplåtarna. Här kombineras alla tillverkningsstegen för sammanfogningen i ett enda system vilket gjort det möjligt att tillverka Audi e-tron GT på den yta som stod till förfogande.

Mätproceduren för karossernas inpassning, som också den är ny, säkerställer ännu högre noggrannhet och reagerar direkt på minsta avvikelse.Två robotstyrda optiska mäthuvuden kontrollerar hela 350 mätpunkter. Vid slutet av karossmonteringslinjen sätts det extremt noggranna manuella arbetet in. Här monterar erfarna, yrkesskickliga fackmän/kvinnor tillsatsdelarna och kontrollerar finishen på den färdigmonterade karossen. Den uttrycksfulla designen på Audi e-tron GT ställer unikt höga krav på tillverkningskvalitén – sidoväggsramen har t.ex. ett extremt stort dragdjup – 35 cm – mellan sin högsta och lägsta punkt.

Audi R8 och e-tron GT på samma moteringslinje

Den utbyggda monteringslinjen består nu av 36 cykler istället för tidigare 16. e-tron GT delar monteringslinjen med R8, och denna integrering av två tekniskt helt skilda bilar är unik för Volkswagen-koncernen. Båda modellerna förflyttas med hjälp av förarlösa transportfordon och ett eldrivet monorail-system. Vid en station längs linjen, arbetar robotar och människor sida vid sida. Med hjälp av en 3D-printer kan montörerna få specialanpassade monteringshjälpmedel utskrivna efter sina egna förslag. Alla färdiga bilar provkörs 40 km på allmän väg, bl.a. på motorväg och i stadstrafik.

”Med integreringen av Audi R8 och Audi e-tron GT, ser en unik kombination av hantverk och smart produktionsteknik nu dagens ljus i Böllinger Höfe”, sammanfattar produktionschefen Wolfgang Schanz det hela. ”Speciellt stolt är jag över den passion och anda vårt team uppvisar.”

Tillverkningen av Audi e-tron GT i detalj:

Unik i koncernen – produktionslayouten vid Audi Böllinger Höfe

Wolfgang Schanz, som är en tvättäkta bilentusiast, har arbetat i över 20 år med premiumbilar och sportbilar för Audi och Porsche. För fyra år sedan tog han över som produktionschef i Böllinger Höfe, där han kan alla tillverkningssteg och alla komponenter i R8 in i minsta detalj. Denne erfarne ingenjör är inte en man som lätt låter sig imponeras, men när han börjar berätta om e-tron GT, är hans entusiasm inte att ta miste på. ”Produktionsmetoderna, på det sätt vi lagt upp dem här, hittar man ingen annanstans i koncernen,” berättar produktionschefen. ”Vi har på ett framgångsrikt sätt lyckats med konststycket att bygga två vitt skilda modeller vid en och samma monteringslinje: Högprestandasportbilen R8, med sin V10-förbränningsmotor får där sällskap av e-tron GT i form av en helt eldriven Gran Turismo.”

Enligt Schanz hade detta inte varit möjligt utan flexibel planering och en policy som förenade det bästa av två världar. ”Vi behöll det skickliga hantverksarbetet från R8-fabriken och kombinerade det med ny, smart teknik. I och med detta, lät våra anställda föra all sin passion för R8 vidare till e-tron GT.”

Audi Böllinger Höfe-fabriken i Heilbronn, hör till anläggningen i Neckarsulm. Audi Böllinger Höfe-fabriken var redan från början byggd som en produktionsenhet för mindre serier och med innovativa och flexibla processer, och hösten 2014 drog tillverkningen av Audi R8 igång här. För att kunna integrera även e-tron GT i produktionen, byggdes fabriken ut, uppgraderades och förändrades: Supermoderna system installerades i karossavdelningen och vid monteringslinjerna. Dessutom uppfördes nya logistikhallar med en golvyta på ca 10.000 m2 och ett källarplan på 800 m2. De flesta ombyggnationerna vid Böllinger Höfe utfördes utan att tillverkningen behövde avbrytas. Den första helt eldrivna Audi-modell som tillverkats i Tyskland kommer att rulla av den monteringslinje, som den delar med R8, i slutet av 2020. Karosstillverkningen uppströms i produktionen kommer dock fortsatt att vara separata.

Förnybar energi vid tillverkningen

När tillverkningen av e-tron GT drar igång, kommer all energi till Böllinger Höfe att komma från 100% förnybara källor – för värmeförsörjningen används klimatneutral biogas. Sedan årets början, har anläggningarna i Böllinger Höfe och Neckarsulm uteslutande använt grön el för sin fordonstillverkning.

Headset och handkontroller – nya VR-hjälpmedel sparade tid och resurser

Genom att också använda resursbesparande metoder i produktionsplaneringen, kunde Audi lägga in och komma igång med tillverkningen av en ny bil på rekordtid. Personalen använde Virtual Reality-headset och handkontroller för att testa alla monteringsprocesser och tillhörande logistikprocesser digitalt – även för containerplaneringen begagnade man sig av VR. Audi tog fram sin egen VR-mjukvara för detta – ett projekt som var epokgörande inom Volkswagen-koncernen. Det baseras på 360°-skanningar som tillsammans ger en tredimensionell inomhuskarta över det virtuella området. e-tron GT är den första av koncernens bilar som genomgått tester av samtliga monteringssteg helt utan användande av någon fysisk prototyp.

Att tänka stort på liten yta – karossavdelningen

Stora delar av passagerarutrymmet i helt eldrivna Gran Turismo består av höghållfast stål, och det yttre skalet är tillverkat helt i aluminium. Detta materialkoncept skiljer sig fundamentalt från Audi Space Frame (ASF) i högprestandasportbilen R8 och dess motorsportvarianter, som är byggda nästan helt för hand. Därför satte man upp en ny karossavdelning för Audi e-tron GT inom det golvutrymme som stod till förfogande.

Här hittar vi en supermodern och till ca 85% automatiserad monteringslinje med 34 robotar – nästan som vid en monteringslinje för serietillverkning i stor skala. Totalt nio ”heta” och ”kalla” sammanfogningsmetoder används, från punktsvetsning via skruvar hela vägen till nitar och kemiska bindningsmetoder. Christoph Steinbauer, chef för karossavdelningen, förklarar principen närmare: ”Karossen på en e-tron GT passerar igenom 10 stationer längs vår monteringslinje. För att vi ska kunna utnyttja det tillgängliga utrymmet optimalt, förs karosserna i en slinga runt linjen.”

10 robotar och 32 verktyg – ”two-way framer”

Ett stort fastspännings- och fastsättningssystem – ”two-way framer” – fungerar som centralstation längs karossmonteringslinjen. Vid den första passagen är det här som de inre sidoramarna placeras på plats och fogas samman. Allt sker med stor precision. De yttre sidostyckena monteras då karossen passerar andra gången. För de olika sammanfogningsmetoderna svarar 10 robotar, som använder sig av 32 högteknologiska verktyg. Mellan de båda passagerna, och under de olika arbetsmomenten, byter de själva mellan verktygen helt automatiskt.

Two-way framer är ett exempel på hur flexibel och innovativ tillverkningen är vid Audi Böllinger Höfe. Det är också detta som är nyckeln till att e-tron GT kan produceras där. En konventionell karossfabrik hade behövt ha två separata sådana framers och därför två skilda karossmonteringslinjer, vilket naturligtvis hade tagit upp mycket mer plats. ”Tvåvarvsmetoden är en smart lösning,” konstaterar Steinbauer.

Korrelationsfri inmätning – början på en ny era med ännu högre precision

En annan nyhet inom Audi-koncernen är stationen där den korrelationsfria inmätningen utförs. Den innebär ett stort utvecklingskliv jämfört med den tidigare mätproceduren. När karossen passerat igenom monteringslinjen två gånger, mäter två robotstyrda optiska mäthuvuden med stor precision karossens exakta mått. De börjar med att närma sig karossen på 150 punkter vid första passagen, och mäter sedan in ytterligare 200 punkter varv två. 10 kameror, som kalibrerats med varandra, registrerar mäthuvudenas exakta position – denna jämförelse minskar den möjliga avvikelsen från +/- 0,30 mm till +/- 0,20 mm. Den stora mängden av mycket precisa data gör det möjligt att snabbt, och på ett förutseende sätt, reagera även på de minsta avvikelser.

Förutom de högteknologiska systemen, innehåller karossmonteringslinjen även två manuella stationer. Här utförs svetsningar med en kvalitet och precision som kräver verkliga specialistkunskaper. De som arbetar här, har stor nytta av den yrkesskicklighet de skaffat sig under många års arbete med Audi Space Frame för Audi R8.

Med örnblick och stadiga händer: monteringssteget

Efter den till stora delar automatiserade karosserimonteringslinjen, följer vad som kallas ”monteringssteget” där erfarna karosseriarbetare monterar skärmarna, dörrarna och motorhuven. Gruppens talesman, Marc Rickert, sätter fokus på de exakta, enhetliga mellanrummen och på själva ytkvalitén. På det yttre skalet, kan minsta toleransfel på formpressningsverktygen eller missöden under transporten av delarna orsaka små defekter som måste identifieras och åtgärdas på ett mycket noggrant sätt.

Hantverk av traditionell typ är helt oumbärlig när man bygger en e-tron GT, något som även framgår tydligt av Rickerts yrkeskarriär. Han är en erfaren snickare och anställdes på Audi för åtta år sedan. ”Då hade övergången från den första till andra generationen av Audi R8 inletts, och Audi ville stärka sitt karosseriteam”, förklarar han. ”Som snickare får man ett tränat öga och god intuition när det gäller ytor – skillnaden är inte så stor mellan trä och metall i det avseendet. Det här är en förmåga man aldrig mister, tvärtom förbättras den med tiden tack vare att man övar den hela tiden.”

Efterkontroll av erfarna experter

Efter monteringssteget går karosserna vidare till efterbehandlingszonen, där de undersöks noggrant ännu en gång av produktions- och produktkvalitéexperter. Christoph Steinbauer känner till alla speciellt utmanande ställen, som övergångarna mellan dörrarna och intilliggande ytor. Den uttrycksfulla designen på Audi e-tron GT ställer maximalt höga krav på produktkvalitén – något som gör dessa specialister extra entusiastiska: ”Sidväggsramen har ett dragdjup på 35 cm mellan sin högsta och lägsta punkt – och då ska man ända komma ihåg att vi använder aluminium som är ett mycket skörare material än metallplåt. Även för Audi är detta något nytt. Det här markerar alltså gränsen för vad som kan uppnås med den nuvarande tekniken.”

Självkörande transporter från källarplanet till monteringslinjen

Efter lackering vid anläggningen i Neckarsulm, lagras karosserna till e-tron GT, tillsammans med de till R8, en kortare tid i källarplanet på Böllinger Höfe-fabriken. Förarlösa transportfordon för dem sedan vidare till den gemensamma slutmonteringslinjen på bottenvåningen. Med hjälp av navigationskartor som innehåller digitala bilder av utrymmena, orienterar sig transportfordonen helt automatisk fram till sina mål. Två laserskannrar fram och bak läser av området runtomkring och ser till att fordonen hela tiden vet exakt var de befinner sig. De 20 specialfordonen kör tillsammans en sträcka på totalt 23 km under en arbetsdag och används inte enbart för transporter utan också under monteringscyklerna. De förarlösa transportfordonen kan frakta båda karosstyperna, och justerar själva sin höjd för att göra arbetet längs linjen ergonomiskt.

Audi e-tron GT och R8 på samma linje: slutmonteringen

Produktionsanläggningen vid Böllinger Höfe är också mycket flexibel vid slutmonteringen. Audi e-tron GT och R8 passerar längs samma linje med exakt koordination.Likadant är det med komponenttillförseln: Logistikexperterna styr de båda komplexa kedjorna så att alla komponenter anländer i rätt ögonblick och i rätt ordning för de olika monteringscyklerna.

Under slutmonteringen är det tre olika transportsystem som sköter flödet av bilar: de förarlösa transportfordonen, ett nyinstallerat system av eldrivna överliggande transportskenor samt ett transportband i slutet av linjen. De förarlösa transportfordonen för fram de lackerade karosserna under de första cyklerna. Därefter lämnar de över den framväxande bilen till den överliggande transportbanan via en helautomatiserad överföringsstation. Det här systemet för bilen längs en slinga som löper tillbaka till samma station igen efter 15 cykler. Här tar de förarlösa transportfordonen över på nytt och transporterar bilarna vidare genom slutmonteringslinjens övriga cykler.

För e-tron GT, har Audi utökat slutmonteringsprocesserna från 20 till 36. Cykeltiden ligger på 15 min. ”Alla våra anställda kan de olika arbetsmomenten för R8 och e-tron GT. Det innebär att de kan utföra många olika steg under en och samma cykel”, förklarar Sascha Koch som är chef för slutmonteringen. Alla anställda i slutmonteringshallen är extra uppmärksamma på högspänningsdetaljer och har instruerats om hur man handskas med högspänningskomponenter och -drivningar. Beroende på sin arbetsroll, har andra medarbetare genomgått mer ingående utbildning.

74 förskruvningar förenar drivningen, upphängningen och karossen

Under den överliggande transportbanans första cykler, monteras interiören i e-tron GT. Därefter förses de monterade karosserna med batteri, elmotorer och upphängning. Dessa stora tekniska moduler placeras med millimeterprecision under karossen. Hopmonteringen kan liknas vid en noga koreograferad ”teknikbalett”: Montörer skruvar fast batteriet och drivningskomponenterna i karossen på 74 ställen med hjälp av smarta, självpositionerande skruvdragare.

Människor och robotar sida vid sida: montering av rutorna

Monteringsprocesserna kräver stor precision och yrkesskicklighet som ibland kan få assistans av medarbetare av rent stål. Ett exempel på detta är när vindrutan och bakrutan ska fästas på plats – arbetet utförs av människor och robotar i samverkan och kräver inga säkerhetsbarriärer. Två montörer placerar rutan i en fixtur med automatiskt justerbara hållare. Montörerna kan sedan ta ett par steg tillbaka medan roboten applicerar bindemedlet. Därefter tar montörerna över igen och placerar rutan på plats med extrem precision.

Vid många stationer används specialgjorda verktyg för att säkra ergonomiska arbetsförhållanden. Om någon vid linjen kommer på en bra idé som skulle underlätta på den här punkten, kan de vända sig till företagets center för 3D-utskrifter för att få idén förverkligad. Expertteamet på Böllinger Höfe inledde ett samarbete med ett uppstartsföretag från Berlin, och tillsammans utvecklade man en mjukvara som minskar konstruktionstiden för förmonterings-jiggar och -fixturer med 80%. Oftast krävs endast en enkel skiss som sedan kan förvandlas till en färdig produkt inom loppet av ett par timmar.

Slutsträckan: idrifttagning och tester med 4 mil på väg

Vid de sista stationerna längs transportbandet sker idrifttagningsprocesser där systemen så slutligen aktiveras. Bilarna körs då dynamometrar (”rullande landsväg”) och kalibreringsställ för upphängningen, strålkastarna, assistanssystemen och bromssystemen. Sedan är det dags för Audi e-tron GT att tillryggalägga sina första kilometrar på vägen. Alla bilar provkörs först på Böllinger Höfes egna vibrationsbana, som har flera olika ytbeläggningar. Därefter går testerna vidare längs en 40 km lång resa på allmän väg, bl.a. på motorväg och i stadstrafik. Vid de här testerna är de specialutbildade förarna uppmärksamma på minsta lilla detalj. Passar alla rörliga delar, som luftinsläppen och locket till handskfacket, samman helt perfekt? Eller hörs det några knirkande ljud någonstans när man kör på kullersten? Kan man höra några ljud från detaljer av plast eller läder som ligger och skaver mot varandra? Och fungerar alla system och displayer som de ska?

Upp till 60 bars tryck genom 40 munstycken – rena monsunregnet
Väl tillbaka i monteringshallen igen, måste e-tron GT genomgå ett läckagetest som utförs i ett konstgjort monsunregn av värsta sorten. Under åtta minuter besprutas bilen med vatten genom 40 munstycken som vart och ett kan leverera upp till 25 liter/min. vid ett tryck på 60 bar. Förloppet är slutet: Vattnet cirkuleras, renas och används på nytt av pumparna.

Vid den sista stationen som e-tron GT måste passera genom, kontrolleras bilens finish. Detta görs i två på varandra följande ljustunnlar och under noggrann övervakning av produktions- och kvalitetssäkringsspecialister. Här kommer det manuella arbete som varken kameror eller robotar kan ersätta till användning en sista gång vid byggandet av bilen. Totalt 44 ljuskasetter är monterade i den första tunneln – 12 av dem sitter i taket resp. på sidorna medan de återstående 8 är rörliga. Denna konfiguration gör det möjligt att upptäcka minsta lilla avvikelse i lackeringen. I den andra av de båda ljustunnlarna fokuserar man på skarvar och mellanrum, och medarbetarna har här möjlighet att göra de sista finjusteringarna, om några sådana skulle behövas.

Alla kontroller och avslutande åtgärder man gör på e-tron GT syftar till samma sak – att garantera kunderna Audis sedvanliga toppkvalitet och säkerställa att den bil de köper är helt perfekt. Och det, förklarar produktionschefen Wolfgang Schanz, ser alla anställda på Audi Böllinger Höfe som en i högsta grad personlig angelägenhet.

Wolfgang Schanz, produktionschef Audi Böllinger Höfe, om...

…produktionslinjens karaktär: ”Det faktum att Böllinger Höfe-fabriken redan på planeringsstadiet var avsedd att bygga mindre serier av bilar med hjälp av innovativa och flexibla tillverkningsprocesser, har inneburit att vi har de perfekta förutsättningarna för att tillverka e-tron GT. Det som skapas här är resultatet av en unik kombination mellan skickligt hantverk och smart tillverkningsteknik”.

…utvecklingen av tillverkning i hantverksmässig skala: ”Vi behåller de styrkor som produktion i hantverksmässig skala innebär och kommer att fortsätta att utnyttja dess fördelar även i framtiden. Samtidigt utökar e-tron GT vårt kunnande genom att addera ny kompetens inom områdena elektrifiering, automatisering och digitalisering. På så sätt kombinerar vi det bästa av två världar i Böllinger Höfe.”

…tillverkningsflexibiliteten: ”Vi har utnyttjat det tillgängliga utrymmet för att implementera produktion som både är strömlinjeformad och flexibel. Allt går hand i hand här. Det gör det möjligt för oss att bygga e-tron GT och R8 med samma personal vid en och samma monteringslinje.”

…om samspelet mellan storskalig produktion och tillverkning av små serier: ”Vid vår anläggning i Böllinger Höfe för tillverkning av små serier, skalar vi ner och anpassar olika metoder som används vid storskalig produktion. Samtidigt utvecklar och använder vi helt nya lösningar som i sin tur ger oss viktiga lärdomar för produktion i stor skala.”

…om Industry 4.0: ”Vi har infört en hel rad av nya metoder. Vi började med planerings- och monteringssekvenser, som till största delen nu utförs virtuellt. Vi har introducerat korrelationsfria mätmetoder i karosseriavdelningen. Och de monteringshjälpmedel vi skriver ut med en 3D-printer har visat sig vara en stor tillgång.”

...om de anställdas motivation: ”Den stora entusiasmen hos de anställda gläder mig oerhört. Att bygga våra bilar är ett hantverk som i många avseende kräver stort sinne för detaljer. Våra anställda har fört med sig den stora passion de visat när de byggt R8 till att också gälla e-tron GT.”
42.8°
0

Serietillverkningen av Audi e-tron GT drar igång i slutet av året

Kommer dyka upp i RS-version

Spotify testar ett billigare abonnemang
Spotify Plus blandar gratis med premium

Spotify har börjat testa en ny prenumerationsnivå som de kallar för Spotify Plus. Med Spotify Plus får du fortfarande lyssna på reklam med jämna mellanrum men sätter inga gränser på hur ofta du kan skippa till nästa låt och användare kan också specifikt välja vilka låtar de vill lyssna på. Spotify Plus kostar endast knappt tio kronor i månaden dock nämnde Spotify till The Verge att det inte finns några garantier att denna nya prenumerationsnivå kommer att lanseras i sin nuvarande form. "Some tests end up paving the way for new offerings or enhancements while others may only provide learnings. We don’t have any additional information to share at this time." Det återstår att se om Spotify kan få Spotify Plus att funka och om det kommer lanseras till den stora massan någon gång. Tumnagel
37.0°
+
Frode Wikesjö
0

8BitDo släpper mediakontroller till Xbox
Med bakbelysta knappar

8BitDo fortsätter pumpa ut spelrelaterade tillbehör och den här gången har gänget presenterat en mediakontroll till Xbox. Kontrollen kommer med flådiga funktioner som möjligheten att väcka din krysslåda och interagera med den och givetvis kontrollera media. Fjärrkontrollen kommer släppas i två smaker, en lång för 25 dollar och en kort för 20, varav den längre kommer utrustad med en numpad. Release kommer ske 15 september. Tumnagel
37.6°
+
André Stray
0

Voi och Tier satsar på elsparkcykelställ i Stockholm
Bra där!

Elsparkcyklar är inte bara ett trevligt sätt att transportera sig, utan det har även blivit lite utav ett samhällsproblem. Inte nog med att folk har en tendens att krascha och göra illa sig rejält, utan folk har en rätt slapp relation till var elsparkcyklarna ska stå när de inte används. Nu verkar Voi och Tier äntligen ta lite ansvar och har bestämt sig för att dunka upp 100 stycken elsparcykelställ runtom i Stockholm där folk kan ställa fordonet när de åkt klart, i stället för att dumpa på valfritt ställe. Anledningen till detta är att det utförts studier som visar att dedikerade parkeringsplatser för elsparkcyklar har hjälpt till att faktiskt förbättra ordningen, vilket helt ärligt är rackarns uppenbart och borde varit rätt tydligt redan första veckan elsparkcyklarna dunkades ut städer. Oavsett om man tycker om dessa parkeringsplatser borde implementerats från start så är det väl bättre sent än aldrig. Både Voi och Tier kommer ha lite incitament för att få folk att använda parkeringsplatserna genom rabatterat pris på resor. Tumnagel
38.1°
+
André Stray
0

Troligt med en tredje vaccindos mot covid-19
Redan i höst för en del svenskar

Folkhälsomyndigheten uppger nu att det är troligt att en stor del svenskar kommer att erbjudas att ta en tredje vaccindos mot covid-19 framöver. Anledningen till det är att FHM inte tror att covid-19 kommer att utrotas i brådrasket och man vill därför arbeta långsiktigt för att skydda befolkningen från att smittas. Sannolikt kommer en del riskgrupper att erbjudas en tredje vaccindos redan i höst medan de flesta av oss kan komma att få erbjudande om att ta en sådan nästa år. Statsepidemiolog Anders Tegnell säger till DN: "De flesta experter tror att man behöver fylla på någon gång. Utifrån det vi vet om virus så tappar man i immunitet, och då måste man ha tillgång till vaccin. Det bör finnas en långsiktig planering för det, inte minst från regeringens sida." Hur många vaccindoser har du tagit än så länge? Svara gärna på vår enkät nedan. Tumnagel
37.4°
+
Wille Wilhelmsson
0

En trailer för Mogul Mowgli
Riz Ahmed rappar

Mogul Mowgli är en kommande film som handlar om den brittiska rapparen Zed, spelad av Riz Ahmed, som håller på att blir en världsstjärna. Men strax innan han ska bege sig ut på världsturné drabbas han av en sjukdom som kan sätta stopp för hans stora genombrott. Filmen är regisserad av Bassam Tariq som nyligen anlitades av Marvel för att regissera den kommande Blade-filmen med Mahershala Ali. Mogul Mowgli har premiär under hösten. Tumnagel
37.0°
+
Frode Wikesjö
0

Svenska myndigheter vill inte använda Teams
Arbetsgrupp ska hitta alternativ

SVT rapporterar att myndigheter som Arbetsförmedlingen och Kronofogden inte vill använda Microsoft Teams som kommunikationsverktyg på arbetsplatsen. Detta för att användarnas personuppgifter kan hamna hos amerikansk underrättelsetjänst då användarnas personuppgifter lagras på servrar i USA och tydligen når inte amerikanska molntjänster upp till säkerhetskraven som EU har. Microsoft har dock sagt att de planerar att flytta över persondata till servrar i EU mot slutet av 2022. Nu ska åtta svenska myndigheter bilda en arbetsgrupp för att hitta andra it-alternativ och under hösten hoppas de kunna presentera ett alternativ. Tumnagel
43.5°
+
Frode Wikesjö
0

R2-D2 på ingång i Tamagotchi-form
Dagens måste-ha-pryl

Vanliga Tamagotchis kan dra något gammalt över sig. Tillverkarna har presenterat den ultimata versionen vilket har ersatt det digitala husdjuret med en R2-D2 från Star Wars. Den nya versionen kommer i vitt och blått, varav den blå har ett genomskinligt hölje. Utöver att det är en R2-D2 så fungerar den som en vanlig Tamagotchi och du måste mata roboten för att hålla den vid liv, lära R2-D2 19 olika förmågor, städa upp efter roboten och leka lite lekar. Vad denna flådiga Tamagotchi kommer kosta är för tillfället okänt, men release i USA kommer i alla fall ske 11 november. Tumnagel
37.5°
+
André Stray
0

Amazons Lord of the Rings-serie släpps 2 september 2022
Här har ni en första bild

Sagan om ringen-trilogin hade premiär för 20 år sedan och sedan dess har vi inte riktigt fått några fler vettiga produktioner från Tolkien-världen. Nästa år är det dock dags att återvända till Midgård i Amazons tolkning av världen och nu har vi fått reda på att serien kommer ha premiär 2 september 2022. I samma veva passade Amazon på att leverera en första bild från produktionen och denna kan ni kika på ovan. Tumnagel
49.0°
+
André Stray
0

AI kan klassas som uppfinnare enligt domstol
AI-patenttroll om 3-2-1

En australiensk domstol har i ett beslut kommit fram till att en artificiell intelligens kan anses vara en uppfinnare i en patentansökan. Stephen Thaler som väckt fallet menar att han gör det för att "hindra människor från att stjäla briljanta idéer av datorer och utomjordingar". Domaren Beach menar att det är själva handlingen som avgör om något ska kunna patenteras. Han säger: First, an inventor is an agent noun; an agent can be a person or thing that invents. Second, so to hold reflects the reality in terms of many otherwise patentable inventions where it cannot sensibly be said that a human is the inventor. Third, nothing in the Act dictates the contrary conclusion. Den australienska immaterialrättsadvokaten Mark Summerfield har riktat stark kritik mot domarens beslut och menar att det kan leda till en uppsjö av patent med dålig avsikt. Han säger i sin blogg: Just because patents are (or, at least, can be) good, it does not follow that more patents, generated in more ways, by more entities, must be better... Storbritannien, USA och EU har inte samma synsätt som Australien, USA specificerar till och med att uppfinnaren måste vara en person. Tumnagel
21.3°
+
Hugo Engström
0

Samsung kommande vikbara kommer bli dyra
Mild chock.

Samsung kommer hålla låda nästa vecka och presentera lite nya mobiltelefoner och annat smått och gott. Specifikt vad som ska visas är okänt, men tack vare läckor och sådan vet vi rätt mycket om nyheterna. Och nu verkar även priserna på Fold 3 och Flip 3 läckt och det kommer väl inte som en chock för någon att prislappen kommer bli hög. Men det är lite goda nyheter i alla fall. Fold 3 verkar komma att kosta 2009 euro för varianten med 256GB och 512GB-versionen kommer kosta 2099 euro, vilket är ungefär vad Fold 2 kostade vid release. Flip 2 är en lite annan historia och versionen med 128GB kommer kosta 1029 euro medan 256:an kommer ligga på 1109. Det är en slant, men förra Flip kostade närmare 1400 euro, så det är ändå en ordentlig skillnad. 11 augusti kommer nymodigheterna presenteras och då får vi reda på om prisuppgifterna stämmer eller ej. Tumnagel
32.1°
+
André Stray
0

Steam uppdaterar lagringshanteraren en skvätt
På tiden!

Lagringshanteraren i Steam har mer eller mindre sett likadan ut sedan tjänsten lanserades, men i samband med att Steam Deck är på ingång verkar gänget lägga manken till när det kommer till lagringshanteringen. Valve har släppt en ny betaversion av Steam som kommer med en ny lagringshanterare som ger användare betydligt bättre översikt över sina installerade spel. Nya lagringshanteraren finns tillgänglig via betaklienten, vilket ni enkelt får tillgång till via Steam-inställningarna, och troligtvis lär det inte dröja allt för lång tid innan nymodigheterna släpps brett. Tumnagel
45.4°
+
André Stray
0

Klipsch släpper T5 II
Kontrollera lurarna genom att headbanga

Ljudmakarna Klipsch presenterade true wireless-lurarna T5 II i samband med CES 2021 och nu verkar gänget vara redo för att släppa enheterna skarpt. T5 II kommer med flådigheter som aktiv brusreducering och ordentlig batteritid på 8 timmar, med ytterligare 24 i fodralet, och har lånat lite rörelsesensorer från Bragi. Med rörelsesensorerna kommer det vara möjligt att svara eller neka samtal genom att nicka eller skaka på huvet, vilket låter rätt smidigt. Eller så är det skitirriterande då man kanske råkar svara på spamsamtal när man sitter och headbangar till Orup. Enheterna är utrustade med ordentliga element på 5,8mm och kommer med två mikrofoner på varje plugg som ska hjälpa dig att bli hörd när du pratar i telefon och se till att brusreduceringen fungerar på topp. Priset kommer ligga på motsvarande 300 dollar och release sker i USA nu, men borde bli tillgängliga i Sverige inom kort. Tumnagel
37.4°
+
André Stray
0

Google Pixel 6 och 6 Pro officiella!
Helt ny design och Googles egenutvecklade chip

Google har precis tillkännagivit sina senaste flaggskepp, Pixel 6 och 6 Pro. Pixel 6 har en 6,4 tum stor skärm och 6 Pro en 6,7 tum. Den största nyheten är att Google utvecklat ett eget system-on-a-chip som de kallar Tensor. Båda modellerna får vidvinkel- och ultravidvinkelkamera, men bara 6 Pro får en zoom som är på 4x. Kamerasensorerna ska till skillnad från föregående år vara nya och ska enligt Google släppa in 150 procent mer ljus. Båda modellerna får Tensor SoC, 120 Hz-skärm och fingeravtrycksläsare under skärmen. Google säger detta om det nya chippet: The team that designed our silicon wanted to make Pixel even more capable. For example, with Tensor we thought about every piece of the chip and customized it to run Googlex27s computational photography models. For users, this means entirely new features, plus improvements to existing ones. Förra årets Pixel 5 var långt ifrån en dålig telefon, men inte riktigt det många hade hoppats på. I år verkar det som att Google slår på stort med allt och lite till. Rick Osterloh som är huvudansvarig för Pixel säger till The Verge att Google det kommande året vill få större marknadsandelar jämfört med tidigare och att de kommer spendera mer på marknadsföring. Vi i Sverige kan hoppas att det även betyder att telefonerna släpps i fler länder. Pixel 6 och 6 Pro kommer att presenteras ordentligt i höst, först då lär vi få veta mer om pris, fler funktioner och om enheterna kommer till Sverige. Tumnagel
36.5°
+
Hugo Engström
0

London testar elbilsladdare som göms i trottoaren
Kräver dock att bilisten har med sig eget munstycke

London kommer nu att börja testa ett system med elbilsladdare vilka göms i trottoaren och inte tar upp någon plats ovan mark när de inte används. Systemet är utvecklat av det skotska företaget Trojan Energy och fungerar genom att bilisten själv ansluter ett munstycke till den dolda laddstationen vilket sedan även kopplas in i bilen som ska laddas. Munstycket, eller "lansen" som det kallas, påminner om en slags cykelpump och är tänkt att förvaras i bilen när det inte används. Lansen låses fast i laddstationen med hjälp av en app i mobilen och låses upp och läggs in i bilen när användaren sedan laddat klart. Än så länge finns bara fem laddpunkter installerade med Trojan Energys system i London-stadsdelen Brent. Fram till nästa år hoppas man ha installerat 150 laddpunkter i Brent och Camden. Än så länge har runt 200 elbilsägare och potentiella elbilsägare visat sitt intresse för att börja ladda sina fordon via det dolda laddningssystemet. I klippet här nedanför kan ni kolla in hur det hela är tänkt att fungera. Tumnagel
48.8°
+
Wille Wilhelmsson
0

Featurette för Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings
Kevin Feige berättar lite mer om den kommande Marvel-filmen

Nästa månad har Marvels nästa storfilm Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings premiär. Här kan ni kolla in när Marvel-chefen Kevin Feige snackar lite mer om den. Filmen handlar om kampsportsspecialisten Shang-Chi och följer även ett slags vapen som består av tio ringar. "The Ten Rings" dök upp redan i Iron Man 3 och representerade då ett brottssyndikat. Hur detta går ihop med Shang-Chis superhjältestatus får vi reda på i klippet ovan. Förutom det så visas lite andra scener från den kommande filmen. Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings har premiär 3 september. Tumnagel
35.9°
+
Wille Wilhelmsson
0

DeepMind skapar virtuell värld XLand där AI lär sig olika spel
XLand kan leda till att robotar blir lite smartare i framtiden

Googles AI-företag DeepMind fortsätter att träna upp sina artificiella intelligenser på olika typer av spel. Nu har företaget byggt en spelmiljö som konstant expanderas där AI:s kan få testa på att bemästra en lång rad spel. DeepMind kallar den virtuella spelmiljön XLand och där lär sig artificiella intelligenser hur de ska klara sig igenom olika spel baserat på tidigare erfarenheter. Till skillnad från en del av DeepMinds tidigare AI:s, som är specialiserade på att spela ett eller ett fåtal spel, ska artificiella intelligenser som tränas upp i XLand kunna klara av att spela olika spel som de inte har någon tidigare erfarenhet av. Enligt DeepMind har en del av deras AI-algoritmer fått testa på 3,4 miljoner unika uppgifter att lösa i de 700.000 spel som finns i 4000 XLand-världar. Det här kan leda till mer generella AI-algoritmer som skulle kunna användas av robotar och annat som skulle kunna lösa olika problem i vardagen utan att specifikt ha instruerats hur dessa ska lösas i förväg. I videoklippet nedan kan ni kolla in när DeepMinds artificiella intelligenser testas i XLands versioner av klassiska spel som till exempel King of the Hill, Hide and Seek och Capture the Flag. Tumnagel
37.1°
+
Wille Wilhelmsson
0

Reklamsnutt för Free Guy
Med en muskulös Ryan Reynolds

Kort reklamsnutt för filmen Free Guy där man introduceras till karaktären Dude som då är en muskulös version av Ryan Reynolds-karaktär i filmen. Free Guy har svensk biopremiär den 11 augusti. Tumnagel
43.5°
+
Frode Wikesjö
0

Ashirase hjälper synskadade att navigera
Inlägg i skon visar vägen

Det japanska startup-företaget Ashirase, som delvis finansieras av Honda, har tagit fram ett nytt system som ska kunna hjälpa synskadade och blinda att navigera sig fram i städer och på andra platser. Systemet, som även det heter Ashirase, består av en mobilapp och ett par vibrerande skoinlägg. Genom olika typer av vibrationer från inlägget kan användaren få instruktioner om den ska gå rakt fram eller kanske svänga åt något håll. Systemet fungerar i dagsläget med hjälp av Google Maps API vilket gör att det kan användas på de flesta platser utomhus samt på de platser inomhus, i gallerior och liknande, som Google Maps kartlagt. Ashirase planerar att släppa en betaversion av sitt system i Japan nu i höst. Någon gång under nästa år hoppas man kunna lansera det hela kommersiellt. Man siktar på en abonnemangsmodell där Ashirase kan komma att kosta 2000 - 3000 yen i månaden, motsvarande cirka 150 - 240 kronor/månad. Tumnagel
39.8°
+
Wille Wilhelmsson
0

Nu kan du laga maten Homer Simpson äter
Ny kokbok med recept från The Simpsons

Skulle du vilja äta liknande mat som de gör i tv-serien The Simpsons släpps nu kokboken "The Unofficial Simpsons Cookbook" med recept till några av tv-seriens klassiska maträtter. Kokboken är skriven av Laurel Randolph som är ett stort fan av tv-serien och även driver bloggen The Joy of Cooking Milhouse. "The Unofficial Simpsons Cookbook" innehåller 70 recept med maträtter som till exempel Chief Wiggums Chili, The Flaming Moe och Krusty Burgers. "The Unofficial Simpsons Cookbook" finns i både papper och som ebok. Den kostar runt 10 - 15 dollar beroende på vilket format man föredrar. Tumnagel
80kg
+
Wille Wilhelmsson

En titt på vad som gör Nespresso Vertuo speciellt
En kaffecentrifug

I denna video kollar kaffenörden James Hoffman in Nespressos Vertuo-system och vad som gör det lite speciellt jämfört med originalet. Nespresso Vertuo, som funnits några år har en stor fördel jämfört med de klassiska Nespressokapslarna; det går att få större koppar kaffe. Tumnagel
79kg
+
Hugo Engström

The Weeknd har något nytt på gång
Teasar på sociala medier

Artisten The Weeknd har under dagen laddat upp detta klipp med titeln "The Dawn Is Coming" som verkar vara en teaser till hans nästa album, som inte borde vara så långt borta. Enligt tweeten nedan börjar det inatt. Det är just nu oklart exakt vad som börjar, men det är mycket möjligt att det kan handla om ett låtsläpp. Förra albumet från Abel Tesfaye, som han egentligen heter, släpptes 20 mars 2020. Tumnagel
87kg
+
Hugo Engström

Kurt Cobains barndomshem blir museum
Kolla in hur Nirvanas sångare växte upp

Alla Nirvana-fans får snart ett nytt utflyktsmål att vallfärda till då bandets sångare Kurt Cobains barndomshem ska bli ett museum med en tillhörande utställning. Huset ligger i Aberdeen i den amerikanska delstaten Washington och Cobain bodde i huset mellan 1968 - 1984, flera år innan Cobain och Nirvana blev kända. Husets nuvarande ägare James Beacon säger att han planerar att renovera om huset så att det till 90 - 95 procent ser ut som det gjorde under tidseran Cobain bodde där. Ni kan ta en titt på hur huset ser ut för tillfället i klippet ovan. Beacon har även fått huset beviljat som ett officiellt kulturminnesmärke i Washington. Nirvana bildades av Kurt Cobain och Krist Novoselic 1987 och 1990 anslöt sig Dave Grohl till bandet. Nirvana lade ner i samband med att Cobain begick självmord 1994. Tumnagel
75kg
+
Wille Wilhelmsson

Hur man bäst får bort kroppshår
Matt ger lite tips

Här får man lite stalltips för hur man tar bort kroppshår från lite svårare ställen. Det bjuds på tips om vilka verktyg man bör använda och vilka tekniker bör använda för att vaxning, trimning och rakning. av överkroppen. Tumnagel
40kg
+
Frode Wikesjö

Wes Anderson stjäl en del från andra filmer
Fast på ett smakfullt sätt

I denna video går Thomas Flight igenom hur regissören Wes Anderson tagit stark inspiration från andra filmer i många scener, och varför det är helt ok. Som Ingmar Bergman en gång sa: I’m not one of those who believe that an artist grows up out of nothing and starts to bloom with no nourishment at all. I believe we’re all part of a great hodgepodge, so we take from each other, and I’ve always been completely uninhibited in that regard. If I see something good, I steal it and make it my own. Tumnagel
111kg
+
Hugo Engström

Billie Eilish "Happier Than Ever" ute nu
Den 19-åriga artistens andra studioalbum

Idag släppte Billie Eilish sin senaste skiva Happier Than Ever. Hela albumet är både skrivet och producerat av Billie och hennes bror Finneas Ox27Connell. Hennes första album When We All Fall Asleep, Where Do We Go? vann bland annat en Grammy för bästa album. Nedan är musikvideon för singeln NDA. Regisserad av henne själv. Tumnagel
82kg
+
Hugo Engström

Hur verkliga är scener med musikproduktion?
Jack Antonoff ger sin åsikt

Jack Antonoff, som producerat album med artister som Lana Del Rey och Lorde samt är frontman i bandet Bleachers, kollar i denna video in hur realistiska scener med musikproduktion är i filmer. De kikar på scener från filmerna Bohemian Rhapsody, Love & Mercy, Pitch Perfect 2, Straight Outta Compton och Josie and the Pussycats. Tumnagel
81kg
+
Hugo Engström

Lite skateboardåkning med Bam Margera
Cold Call: Bam Margera

Den före detta Jackass-medlemmen Bam Margera har nog sett bättre dagar i sitt liv men han kärlek för att åka skateboard verkar finnas kvar. Här har vi ett klipp från Thrasher där Sheckler och Chris Cole besöker Bam för att åka lite bräda framför en kamera med Fisheye-objektiv. Tumnagel
102kg
+
Frode Wikesjö

Ny låt och musikvideo med James Blake
Say What You Will

James Blake släppte idag den första singeln från sitt kommande album Friends That Break Your Heart. Låten heter Say What You Will. I musikvideon till låten följer vi James Blake när han förföljs av Finneas (Billie Eilish bror) och hur hans karriär och liv verkar gå som på räls, medan Blakes liv är monotont och trist. Albumet släpps 10 september. Tumnagel
81kg
+
Hugo Engström

Ny låt med Lorde – "Stoned at the Nail Salon"
Andra singeln från kommande albumet

Den nyzeeländska artisten Lorde släppte igår sin andra singel från sitt kommande album Solar Power. Låten heter Stoned at the Nail Salon och är skriven och producerad av Jack Antonoff och Lorde själv. Albumet kommer 20 augusti. Bonusklipp: Tumnagel
77kg
+
Hugo Engström

Nytt album från Kanye West på fredag
Verkar det som i alla fall

Kanye West som inte släppt något nytt album sedan Jesus Is King som kom 2019, är nu på gång att släppa nytt. Albumet ska heta DONDA, efter hans mor Donda West som gick bort 2007. Kanye West har på senare år blivit känd för att annonsera album som sen inte släpps, bland annat Yandhi och Turbo Grafx 16. Det återstår att se om något album släpps på fredag. I videon ovan hörs ett klipp från låten No Child Left Behind som ska finnas med på albumet. Tumnagel
31kg
+
Hugo Engström