m
Serietillverkningen av Audi e-tron GT drar igång i slutet av året

Serietillverkningen av Audi e-tron GT drar igång i slutet av året
Kommer dyka upp i RS-version

Bil / Audi

Det har nu gått två år sedan som Audi först visade upp konceptet e-tron GT. Det här är deras Porsche Taycan kan man säga eftersom modellen bygger på samma grund - J1-plattformen. I slutet av året kommer serietillverkningen av modellen att dra igång och den kommer att byggas bredvid R8 i fabriken Audi Böllinger Höfe som ligger i den tyska staden Neckarsulm. 85 procent av tillverkningen kommer att ske med hjälp av robotar.

e-tron GT mäter 4,96 meter på längden, 1,96 på bredden, 1,38 på höjden och har en hjulbas på 2,9 meter. Det är nästan exakt samma mått som Taycan. Precis som sitt syskon kommer även e-tron GT att få fejkat motorljud. Det sitter två stycken högtalare i kupén som simulerar när man gasar och tydligen har man jobbat extremt mycket med att få till det. Det finns även en högtalare på utsidan som spyr ut sig ljudligheter. Det kommer till och med att finnas en extra yttre högtalare på tillvalslistan för den som verkligen vill höras. Undertecknad som bara tycker att detta är trams lär tyvärr ändå inte bli imponerad. En RS-version av modellen kommer att dyka upp men om den då får fem yttre högtalare som standard får vi återkomma till.

Läs mer om tillverkningsprocessen i pressmeddelandet nedan.

Visa
Pressmeddelande
Högteknologi och skickligt hantverk i skön förening. Audi e-tron GT tillverkas i Audi Böllinger Höfe

Med passion för detaljer, maximal precision och toppkvalitet: I slutet av året startar serietillverkningen av Audi e-tron GT i Böllinger Höfe i Neckarsulm där supersportbilen Audi R8 ju redan byggs. Vid tillverkningen av eldrivna e-tron GT använder företaget sig av specialanpassad automatiserad och smart teknik – kombinerat med hantverket av erfarna och kunniga yrkesmän och yrkeskvinnor.

I slutet av året startar serietillverkningen av Audi e-tron GT
Tillverkningen i punktform

Audi e-tron GT tillverkas vid Audi Böllinger Höfe, som hör till anläggningen i Neckarsulm och öppnades 2014: utbyggnad och konvertering 2019, nya virtuella planeringsmetoder
Produktionschefen Wolfgang Schanz: ”Här har vi skapat en unik kombination av skickligt hantverk och smart tillverkningsteknik”.
Karossavdelningen för e-tron GT är automatiserad till ca 85%: 10 stationer med totalt 34 robotar
Optimalt utnyttjande av fabriksutrymmet genom en monteringslinje som varje kaross passerar igenom två gånger; ”two-way framer” kombinerar flera tillverkningssteg inom en begränsad golvyta
Ny korrelationsfri inmätnings-teknik med 350 mätpunkter svarar för högsta precision med en maximal avvikelse på endast +/- 0,20 mm.
Den gemensamma monteringslinjen för Audi e-tron GT och Audi R8, trots deras skilda teknikkoncept, är något unikt i Volkswagen-koncernen
Olika transportmetoder längs monteringslinjen: 20 förarlösa transportfordon, nytt eldrivet överliggande transportband, självstyrd överföringsstation
Samarbete människa/robot för att fästa vindrutan och bakrutan
Specialanpassade monteringshjälpmedel utskrivna av 3D-printer, baserat på de anställdas idéer
Audi e-tron GT tillverkas småskaligt och högteknologiskt

Audi e-tron GT är den första helt eldrivna bil som företaget tillverkar i Tyskland. Audi e-tron GT börjar rulla av monteringsbanden i Böllinger Höfe i Neckarsulm i slutet av året. Denna produktionsenhet för mindre serier har byggts ut, uppgraderats och ställts om för sin nya uppgift. Hantverkskunnandet, som var så utmärkande för den tidigare anläggningen, finns naturligtvis kvar och kompletteras nu dessutom av digitala processer och smart teknik. Under utbyggnaden använde sig produktionsplanerarna av nya, virtuella metoder. Testerna av logistiken och arbetsprocedurerna längs monteringslinjen utfördes för första gången helt i en virtuell miljö. I förplaneringen användes dessutom VR-teknik. e-tron GT är den första Audi som konstruerats utan användande av några fysiska prototyper.

Stora delar av karossen på e-tron GT består av höghållfast stål och aluminium. För att kunna tillverka denna materialmix i de planerade kvantiteterna, anlades en karossavdelning där de anställdas hantverksskicklighet kombineras med den automatiserade produktionsteknikens fulla potential. Här finns bl.a. en innovativ monteringslinje som varje kaross passerar två gånger. Linjen är byggd som en s.k. ”two-way framer” där 10 robotar används för montering av de yttre och inre karossplåtarna. Här kombineras alla tillverkningsstegen för sammanfogningen i ett enda system vilket gjort det möjligt att tillverka Audi e-tron GT på den yta som stod till förfogande.

Mätproceduren för karossernas inpassning, som också den är ny, säkerställer ännu högre noggrannhet och reagerar direkt på minsta avvikelse.Två robotstyrda optiska mäthuvuden kontrollerar hela 350 mätpunkter. Vid slutet av karossmonteringslinjen sätts det extremt noggranna manuella arbetet in. Här monterar erfarna, yrkesskickliga fackmän/kvinnor tillsatsdelarna och kontrollerar finishen på den färdigmonterade karossen. Den uttrycksfulla designen på Audi e-tron GT ställer unikt höga krav på tillverkningskvalitén – sidoväggsramen har t.ex. ett extremt stort dragdjup – 35 cm – mellan sin högsta och lägsta punkt.

Audi R8 och e-tron GT på samma moteringslinje

Den utbyggda monteringslinjen består nu av 36 cykler istället för tidigare 16. e-tron GT delar monteringslinjen med R8, och denna integrering av två tekniskt helt skilda bilar är unik för Volkswagen-koncernen. Båda modellerna förflyttas med hjälp av förarlösa transportfordon och ett eldrivet monorail-system. Vid en station längs linjen, arbetar robotar och människor sida vid sida. Med hjälp av en 3D-printer kan montörerna få specialanpassade monteringshjälpmedel utskrivna efter sina egna förslag. Alla färdiga bilar provkörs 40 km på allmän väg, bl.a. på motorväg och i stadstrafik.

”Med integreringen av Audi R8 och Audi e-tron GT, ser en unik kombination av hantverk och smart produktionsteknik nu dagens ljus i Böllinger Höfe”, sammanfattar produktionschefen Wolfgang Schanz det hela. ”Speciellt stolt är jag över den passion och anda vårt team uppvisar.”

Tillverkningen av Audi e-tron GT i detalj:

Unik i koncernen – produktionslayouten vid Audi Böllinger Höfe

Wolfgang Schanz, som är en tvättäkta bilentusiast, har arbetat i över 20 år med premiumbilar och sportbilar för Audi och Porsche. För fyra år sedan tog han över som produktionschef i Böllinger Höfe, där han kan alla tillverkningssteg och alla komponenter i R8 in i minsta detalj. Denne erfarne ingenjör är inte en man som lätt låter sig imponeras, men när han börjar berätta om e-tron GT, är hans entusiasm inte att ta miste på. ”Produktionsmetoderna, på det sätt vi lagt upp dem här, hittar man ingen annanstans i koncernen,” berättar produktionschefen. ”Vi har på ett framgångsrikt sätt lyckats med konststycket att bygga två vitt skilda modeller vid en och samma monteringslinje: Högprestandasportbilen R8, med sin V10-förbränningsmotor får där sällskap av e-tron GT i form av en helt eldriven Gran Turismo.”

Enligt Schanz hade detta inte varit möjligt utan flexibel planering och en policy som förenade det bästa av två världar. ”Vi behöll det skickliga hantverksarbetet från R8-fabriken och kombinerade det med ny, smart teknik. I och med detta, lät våra anställda föra all sin passion för R8 vidare till e-tron GT.”

Audi Böllinger Höfe-fabriken i Heilbronn, hör till anläggningen i Neckarsulm. Audi Böllinger Höfe-fabriken var redan från början byggd som en produktionsenhet för mindre serier och med innovativa och flexibla processer, och hösten 2014 drog tillverkningen av Audi R8 igång här. För att kunna integrera även e-tron GT i produktionen, byggdes fabriken ut, uppgraderades och förändrades: Supermoderna system installerades i karossavdelningen och vid monteringslinjerna. Dessutom uppfördes nya logistikhallar med en golvyta på ca 10.000 m2 och ett källarplan på 800 m2. De flesta ombyggnationerna vid Böllinger Höfe utfördes utan att tillverkningen behövde avbrytas. Den första helt eldrivna Audi-modell som tillverkats i Tyskland kommer att rulla av den monteringslinje, som den delar med R8, i slutet av 2020. Karosstillverkningen uppströms i produktionen kommer dock fortsatt att vara separata.

Förnybar energi vid tillverkningen

När tillverkningen av e-tron GT drar igång, kommer all energi till Böllinger Höfe att komma från 100% förnybara källor – för värmeförsörjningen används klimatneutral biogas. Sedan årets början, har anläggningarna i Böllinger Höfe och Neckarsulm uteslutande använt grön el för sin fordonstillverkning.

Headset och handkontroller – nya VR-hjälpmedel sparade tid och resurser

Genom att också använda resursbesparande metoder i produktionsplaneringen, kunde Audi lägga in och komma igång med tillverkningen av en ny bil på rekordtid. Personalen använde Virtual Reality-headset och handkontroller för att testa alla monteringsprocesser och tillhörande logistikprocesser digitalt – även för containerplaneringen begagnade man sig av VR. Audi tog fram sin egen VR-mjukvara för detta – ett projekt som var epokgörande inom Volkswagen-koncernen. Det baseras på 360°-skanningar som tillsammans ger en tredimensionell inomhuskarta över det virtuella området. e-tron GT är den första av koncernens bilar som genomgått tester av samtliga monteringssteg helt utan användande av någon fysisk prototyp.

Att tänka stort på liten yta – karossavdelningen

Stora delar av passagerarutrymmet i helt eldrivna Gran Turismo består av höghållfast stål, och det yttre skalet är tillverkat helt i aluminium. Detta materialkoncept skiljer sig fundamentalt från Audi Space Frame (ASF) i högprestandasportbilen R8 och dess motorsportvarianter, som är byggda nästan helt för hand. Därför satte man upp en ny karossavdelning för Audi e-tron GT inom det golvutrymme som stod till förfogande.

Här hittar vi en supermodern och till ca 85% automatiserad monteringslinje med 34 robotar – nästan som vid en monteringslinje för serietillverkning i stor skala. Totalt nio ”heta” och ”kalla” sammanfogningsmetoder används, från punktsvetsning via skruvar hela vägen till nitar och kemiska bindningsmetoder. Christoph Steinbauer, chef för karossavdelningen, förklarar principen närmare: ”Karossen på en e-tron GT passerar igenom 10 stationer längs vår monteringslinje. För att vi ska kunna utnyttja det tillgängliga utrymmet optimalt, förs karosserna i en slinga runt linjen.”

10 robotar och 32 verktyg – ”two-way framer”

Ett stort fastspännings- och fastsättningssystem – ”two-way framer” – fungerar som centralstation längs karossmonteringslinjen. Vid den första passagen är det här som de inre sidoramarna placeras på plats och fogas samman. Allt sker med stor precision. De yttre sidostyckena monteras då karossen passerar andra gången. För de olika sammanfogningsmetoderna svarar 10 robotar, som använder sig av 32 högteknologiska verktyg. Mellan de båda passagerna, och under de olika arbetsmomenten, byter de själva mellan verktygen helt automatiskt.

Two-way framer är ett exempel på hur flexibel och innovativ tillverkningen är vid Audi Böllinger Höfe. Det är också detta som är nyckeln till att e-tron GT kan produceras där. En konventionell karossfabrik hade behövt ha två separata sådana framers och därför två skilda karossmonteringslinjer, vilket naturligtvis hade tagit upp mycket mer plats. ”Tvåvarvsmetoden är en smart lösning,” konstaterar Steinbauer.

Korrelationsfri inmätning – början på en ny era med ännu högre precision

En annan nyhet inom Audi-koncernen är stationen där den korrelationsfria inmätningen utförs. Den innebär ett stort utvecklingskliv jämfört med den tidigare mätproceduren. När karossen passerat igenom monteringslinjen två gånger, mäter två robotstyrda optiska mäthuvuden med stor precision karossens exakta mått. De börjar med att närma sig karossen på 150 punkter vid första passagen, och mäter sedan in ytterligare 200 punkter varv två. 10 kameror, som kalibrerats med varandra, registrerar mäthuvudenas exakta position – denna jämförelse minskar den möjliga avvikelsen från +/- 0,30 mm till +/- 0,20 mm. Den stora mängden av mycket precisa data gör det möjligt att snabbt, och på ett förutseende sätt, reagera även på de minsta avvikelser.

Förutom de högteknologiska systemen, innehåller karossmonteringslinjen även två manuella stationer. Här utförs svetsningar med en kvalitet och precision som kräver verkliga specialistkunskaper. De som arbetar här, har stor nytta av den yrkesskicklighet de skaffat sig under många års arbete med Audi Space Frame för Audi R8.

Med örnblick och stadiga händer: monteringssteget

Efter den till stora delar automatiserade karosserimonteringslinjen, följer vad som kallas ”monteringssteget” där erfarna karosseriarbetare monterar skärmarna, dörrarna och motorhuven. Gruppens talesman, Marc Rickert, sätter fokus på de exakta, enhetliga mellanrummen och på själva ytkvalitén. På det yttre skalet, kan minsta toleransfel på formpressningsverktygen eller missöden under transporten av delarna orsaka små defekter som måste identifieras och åtgärdas på ett mycket noggrant sätt.

Hantverk av traditionell typ är helt oumbärlig när man bygger en e-tron GT, något som även framgår tydligt av Rickerts yrkeskarriär. Han är en erfaren snickare och anställdes på Audi för åtta år sedan. ”Då hade övergången från den första till andra generationen av Audi R8 inletts, och Audi ville stärka sitt karosseriteam”, förklarar han. ”Som snickare får man ett tränat öga och god intuition när det gäller ytor – skillnaden är inte så stor mellan trä och metall i det avseendet. Det här är en förmåga man aldrig mister, tvärtom förbättras den med tiden tack vare att man övar den hela tiden.”

Efterkontroll av erfarna experter

Efter monteringssteget går karosserna vidare till efterbehandlingszonen, där de undersöks noggrant ännu en gång av produktions- och produktkvalitéexperter. Christoph Steinbauer känner till alla speciellt utmanande ställen, som övergångarna mellan dörrarna och intilliggande ytor. Den uttrycksfulla designen på Audi e-tron GT ställer maximalt höga krav på produktkvalitén – något som gör dessa specialister extra entusiastiska: ”Sidväggsramen har ett dragdjup på 35 cm mellan sin högsta och lägsta punkt – och då ska man ända komma ihåg att vi använder aluminium som är ett mycket skörare material än metallplåt. Även för Audi är detta något nytt. Det här markerar alltså gränsen för vad som kan uppnås med den nuvarande tekniken.”

Självkörande transporter från källarplanet till monteringslinjen

Efter lackering vid anläggningen i Neckarsulm, lagras karosserna till e-tron GT, tillsammans med de till R8, en kortare tid i källarplanet på Böllinger Höfe-fabriken. Förarlösa transportfordon för dem sedan vidare till den gemensamma slutmonteringslinjen på bottenvåningen. Med hjälp av navigationskartor som innehåller digitala bilder av utrymmena, orienterar sig transportfordonen helt automatisk fram till sina mål. Två laserskannrar fram och bak läser av området runtomkring och ser till att fordonen hela tiden vet exakt var de befinner sig. De 20 specialfordonen kör tillsammans en sträcka på totalt 23 km under en arbetsdag och används inte enbart för transporter utan också under monteringscyklerna. De förarlösa transportfordonen kan frakta båda karosstyperna, och justerar själva sin höjd för att göra arbetet längs linjen ergonomiskt.

Audi e-tron GT och R8 på samma linje: slutmonteringen

Produktionsanläggningen vid Böllinger Höfe är också mycket flexibel vid slutmonteringen. Audi e-tron GT och R8 passerar längs samma linje med exakt koordination.Likadant är det med komponenttillförseln: Logistikexperterna styr de båda komplexa kedjorna så att alla komponenter anländer i rätt ögonblick och i rätt ordning för de olika monteringscyklerna.

Under slutmonteringen är det tre olika transportsystem som sköter flödet av bilar: de förarlösa transportfordonen, ett nyinstallerat system av eldrivna överliggande transportskenor samt ett transportband i slutet av linjen. De förarlösa transportfordonen för fram de lackerade karosserna under de första cyklerna. Därefter lämnar de över den framväxande bilen till den överliggande transportbanan via en helautomatiserad överföringsstation. Det här systemet för bilen längs en slinga som löper tillbaka till samma station igen efter 15 cykler. Här tar de förarlösa transportfordonen över på nytt och transporterar bilarna vidare genom slutmonteringslinjens övriga cykler.

För e-tron GT, har Audi utökat slutmonteringsprocesserna från 20 till 36. Cykeltiden ligger på 15 min. ”Alla våra anställda kan de olika arbetsmomenten för R8 och e-tron GT. Det innebär att de kan utföra många olika steg under en och samma cykel”, förklarar Sascha Koch som är chef för slutmonteringen. Alla anställda i slutmonteringshallen är extra uppmärksamma på högspänningsdetaljer och har instruerats om hur man handskas med högspänningskomponenter och -drivningar. Beroende på sin arbetsroll, har andra medarbetare genomgått mer ingående utbildning.

74 förskruvningar förenar drivningen, upphängningen och karossen

Under den överliggande transportbanans första cykler, monteras interiören i e-tron GT. Därefter förses de monterade karosserna med batteri, elmotorer och upphängning. Dessa stora tekniska moduler placeras med millimeterprecision under karossen. Hopmonteringen kan liknas vid en noga koreograferad ”teknikbalett”: Montörer skruvar fast batteriet och drivningskomponenterna i karossen på 74 ställen med hjälp av smarta, självpositionerande skruvdragare.

Människor och robotar sida vid sida: montering av rutorna

Monteringsprocesserna kräver stor precision och yrkesskicklighet som ibland kan få assistans av medarbetare av rent stål. Ett exempel på detta är när vindrutan och bakrutan ska fästas på plats – arbetet utförs av människor och robotar i samverkan och kräver inga säkerhetsbarriärer. Två montörer placerar rutan i en fixtur med automatiskt justerbara hållare. Montörerna kan sedan ta ett par steg tillbaka medan roboten applicerar bindemedlet. Därefter tar montörerna över igen och placerar rutan på plats med extrem precision.

Vid många stationer används specialgjorda verktyg för att säkra ergonomiska arbetsförhållanden. Om någon vid linjen kommer på en bra idé som skulle underlätta på den här punkten, kan de vända sig till företagets center för 3D-utskrifter för att få idén förverkligad. Expertteamet på Böllinger Höfe inledde ett samarbete med ett uppstartsföretag från Berlin, och tillsammans utvecklade man en mjukvara som minskar konstruktionstiden för förmonterings-jiggar och -fixturer med 80%. Oftast krävs endast en enkel skiss som sedan kan förvandlas till en färdig produkt inom loppet av ett par timmar.

Slutsträckan: idrifttagning och tester med 4 mil på väg

Vid de sista stationerna längs transportbandet sker idrifttagningsprocesser där systemen så slutligen aktiveras. Bilarna körs då dynamometrar (”rullande landsväg”) och kalibreringsställ för upphängningen, strålkastarna, assistanssystemen och bromssystemen. Sedan är det dags för Audi e-tron GT att tillryggalägga sina första kilometrar på vägen. Alla bilar provkörs först på Böllinger Höfes egna vibrationsbana, som har flera olika ytbeläggningar. Därefter går testerna vidare längs en 40 km lång resa på allmän väg, bl.a. på motorväg och i stadstrafik. Vid de här testerna är de specialutbildade förarna uppmärksamma på minsta lilla detalj. Passar alla rörliga delar, som luftinsläppen och locket till handskfacket, samman helt perfekt? Eller hörs det några knirkande ljud någonstans när man kör på kullersten? Kan man höra några ljud från detaljer av plast eller läder som ligger och skaver mot varandra? Och fungerar alla system och displayer som de ska?

Upp till 60 bars tryck genom 40 munstycken – rena monsunregnet
Väl tillbaka i monteringshallen igen, måste e-tron GT genomgå ett läckagetest som utförs i ett konstgjort monsunregn av värsta sorten. Under åtta minuter besprutas bilen med vatten genom 40 munstycken som vart och ett kan leverera upp till 25 liter/min. vid ett tryck på 60 bar. Förloppet är slutet: Vattnet cirkuleras, renas och används på nytt av pumparna.

Vid den sista stationen som e-tron GT måste passera genom, kontrolleras bilens finish. Detta görs i två på varandra följande ljustunnlar och under noggrann övervakning av produktions- och kvalitetssäkringsspecialister. Här kommer det manuella arbete som varken kameror eller robotar kan ersätta till användning en sista gång vid byggandet av bilen. Totalt 44 ljuskasetter är monterade i den första tunneln – 12 av dem sitter i taket resp. på sidorna medan de återstående 8 är rörliga. Denna konfiguration gör det möjligt att upptäcka minsta lilla avvikelse i lackeringen. I den andra av de båda ljustunnlarna fokuserar man på skarvar och mellanrum, och medarbetarna har här möjlighet att göra de sista finjusteringarna, om några sådana skulle behövas.

Alla kontroller och avslutande åtgärder man gör på e-tron GT syftar till samma sak – att garantera kunderna Audis sedvanliga toppkvalitet och säkerställa att den bil de köper är helt perfekt. Och det, förklarar produktionschefen Wolfgang Schanz, ser alla anställda på Audi Böllinger Höfe som en i högsta grad personlig angelägenhet.

Wolfgang Schanz, produktionschef Audi Böllinger Höfe, om...

…produktionslinjens karaktär: ”Det faktum att Böllinger Höfe-fabriken redan på planeringsstadiet var avsedd att bygga mindre serier av bilar med hjälp av innovativa och flexibla tillverkningsprocesser, har inneburit att vi har de perfekta förutsättningarna för att tillverka e-tron GT. Det som skapas här är resultatet av en unik kombination mellan skickligt hantverk och smart tillverkningsteknik”.

…utvecklingen av tillverkning i hantverksmässig skala: ”Vi behåller de styrkor som produktion i hantverksmässig skala innebär och kommer att fortsätta att utnyttja dess fördelar även i framtiden. Samtidigt utökar e-tron GT vårt kunnande genom att addera ny kompetens inom områdena elektrifiering, automatisering och digitalisering. På så sätt kombinerar vi det bästa av två världar i Böllinger Höfe.”

…tillverkningsflexibiliteten: ”Vi har utnyttjat det tillgängliga utrymmet för att implementera produktion som både är strömlinjeformad och flexibel. Allt går hand i hand här. Det gör det möjligt för oss att bygga e-tron GT och R8 med samma personal vid en och samma monteringslinje.”

…om samspelet mellan storskalig produktion och tillverkning av små serier: ”Vid vår anläggning i Böllinger Höfe för tillverkning av små serier, skalar vi ner och anpassar olika metoder som används vid storskalig produktion. Samtidigt utvecklar och använder vi helt nya lösningar som i sin tur ger oss viktiga lärdomar för produktion i stor skala.”

…om Industry 4.0: ”Vi har infört en hel rad av nya metoder. Vi började med planerings- och monteringssekvenser, som till största delen nu utförs virtuellt. Vi har introducerat korrelationsfria mätmetoder i karosseriavdelningen. Och de monteringshjälpmedel vi skriver ut med en 3D-printer har visat sig vara en stor tillgång.”

...om de anställdas motivation: ”Den stora entusiasmen hos de anställda gläder mig oerhört. Att bygga våra bilar är ett hantverk som i många avseende kräver stort sinne för detaljer. Våra anställda har fört med sig den stora passion de visat när de byggt R8 till att också gälla e-tron GT.”
42.8°
0

Serietillverkningen av Audi e-tron GT drar igång i slutet av året

Kommer dyka upp i RS-version

S04 av Castlevania har premiär nästa månad
Blir också seriens sista

Den fjärde säsongen av Castlevania har premiär på Netflix den 13 maj. Detta kommer tyvärr bli seriens sista säsong dock har Netflix planer på att göra en ny Castlevania-serie som ska följa ett nytt gäng karaktärer. En kort teaser finns att beskåda och den hittar du i tweeten nedan. Tumnagel
37.1°
+
Frode Wikesjö
0

Hyundai släpper pickupen Santa Cruz
Variant av Tucson

För i tiden fanns det en kategori bilar som var hälften personbil, hälften pickup. Kategorin har varit död rätt länge nu men nu gör Hyundai ett nytt, modernt försök där hälften är SUV och hälften är pickis. Låter ju som en helt vanlig pickis tänker du, men nä, det här är lite mer vanlig bil i sin form ändå eftersom SUV-delen egentligen är en Tucson och det inte är någon Land Cruiser direkt utan snarare en crossover. Modellen kallar man för Santa Cruz och här i Europa lär vi inte se den. Faktum är att det nog bara blir USA som den kommer att säljas i. Modellen har fyra dörrar och så klart en pickisbädd och drivs av en bensinfyra på antingen 190 eller 275 hästar. Frågan är om den här bilen kommer att träffa helt rätt i USA eller om de tycker att den är alldeles för liten. Tumnagel
39.3°
+
Roger Åberg
0

Leisure Suit Larry - Wet Dreams Dry Twice släpps till konsol 18 maj
Mer snuskäventyr till folket!

Gillar du äventyrsspel med diverse snusk och en drös sexreferenser? Då har vi goda nyheter då Leisure Suit Larry - Wet Dreams Dry Twice kommer släppas till konsol om en månad. Spelet släpptes till PC i oktober, men från 18 maj kommer vi få ta oss an nya äventyr med den pilske Larry på PS4, Xbox One och Nintendo Switch. Tumnagel
39.6°
+
André Stray
0

Kika på lite bortklippt material från Warcraft-filmen
#ReleasetheJonesCut

Warcraft: The Beginning släpptes 2016 och filmen kritiserades rejält av kritiker samtidigt som den älskades av folk som faktiskt betalade för att se den. Är man en av de som gillade filmen och bara vill ha mer så har Universal släppt en video med ett gäng bortklippta scener från filmen och dessa kan ni kika på ovan. Tumnagel
39.2°
+
André Stray
0

Retrohantverk skapar kuber med speltema
Retrohantverk med pixelkärlek

Instagram-användaren Retrohantverk tillverkar små kuber i akryl med speltema. Kuberna kan vara med motiv från spel som Pokémon, Earthbound och Kid Icarus men här finns också kuber med moderna spel så som Among Us. Retrohantverk tar också emot specialbeställningar om man nu vill ha sitt favoritspel i en kub. Kuberna har ett innermått på 8,5 x 8,5 cm och kostar mellan 300 till 500 kronor. Tumnagel
40.2°
+
Frode Wikesjö
0

Snubbe moddar piano med riktiga hammare
Ger lite mer dunk

Den svenske musikern och Youtubern Mattias Krantz har släppt en video där han visar sitt arbete med att ersätta trähammarna på ett piano mer lite mer rejäla hammare. Tumnagel
37.1°
+
André Stray
0

Kolla in Rocket Labs presentation av sig själva
Rymdföretaget som gör både egna raketer och satelliter

I år är det 15 år sedan det amerikanska rymdföretaget Rocket Lab drog igång sin verksamhet och sedan dess har man hunnit bli ett etablerat företag inom den privata rymdindustrin. Rocket Lab har bland annat utvecklat den egna raketen Electron som sedan 2017 används för att skjuta upp satelliter till rymden. Förutom det har man även tagit fram satellitplattformen Photon med vilken det ska bli billigare att skjuta upp satelliter. Förra månaden presenterade man även planerna på att bygga raketen Neutron, en raket som ska vara färdigutvecklad 2024 och då tros kunna komma att konkurrera med SpaceX trotjänare Falcon 9. Här ovanför kan ni kolla in en tre minuter lång film där Rocket Lab presenterar en del av det man har åstadkommit sedan starten 2006. Tumnagel
37.8°
+
Wille Wilhelmsson
0

Bokomslag blir låsskärm på Kindles eboksläsare
Om du vill visa upp vad du läser

Amazon har släppt en ny funktion till några av sina eboksläsar-modeller Kindle med vilken man kan göra bokens omslag till eboksläsarens låsskärm, en funktion som kanske kan vara intressant om man vill visa upp för sin omgivning vad man läser för tillfället. Den nya låsskärms-funktionen "Display Cover" finns tillgänglig på 8:e och 10:e generationens Kindle, 8:e, 9:e och 10:e generationen av Oasis, 7:e och 10:e generationen av Paperwhite samt 7:e generationen av Voyage. Amazon har lagt upp en funktion där man kan kontrollera vilken Kindle-version man har om man är osäker på det vilken hittas här. Användare kan givetvis själv bestämma under enhetens inställningar om de vill använda "Display Cover" på sin Kindle eller inte. Tumnagel
39.0°
+
Wille Wilhelmsson
0

Fransmän kan få 2500 euro om de byter skrotbilen mot elcykel
Nytt förslag för att sänka utsläppen av koldioxid

I Frankrike har det lagts fram ett förslag som innebär att ägare av fossildrivna bilar kan få en ersättning på 2500 euro, motsvarande lite över 25.000 kronor, om de skrotar bilen och istället köper en elcykel. Förslaget är framtaget för att få bort gamla skrotbilar från franska gator och uppmuntra till ett lite mer miljövänligt transportsätt. Det är också en del i Frankrikes mål minska utsläppen av koldioxid till 2030 jämfört med nivåerna på 1990-talet. Skulle Frankrike rösta igenom förslaget skulle landet vara det första som ger ersättning för skrotbilar för att istället köpa elcyklar uppger French Federation of Bicycle Users (FUB). Deras ordförande Olivier Schneider säger vidare om förslaget: "For the first time it is recognised that the solution is not to make cars greener, but simply to reduce their number." Tumnagel
52.1°
+
Wille Wilhelmsson
0

En titt på fienderna i Returnal
Heja Finland!

Nu är det mindre än två veckor kvar tills Housemarques Playstation 5-exklusiva skjutarspel Returnal släpps. Returnal spenderar man merparten av tiden med att skjuta ner spelets olika fiender. I veckan släppte utvecklarna en ny trailer för spelet där man får sig en lite bättre titt på spelets olika fiender. Returnal släpps den 30 april. Tumnagel
38.0°
+
Frode Wikesjö
0

Se hur Resident Evil Village kommer rulla på din konsol
Vilken upplösning kommer du få uppleva Lady Dimitrescu i?

Resident Evil Village kommer som känt släppas om några veckor, mer specifikt 7 maj, och spelet kommer kunna spelas på en rad olika plattformar. Då spelet kommer släppas till en rad olika konsoler med varierad prestanda så kommer spelet rulla lite olika på konsolerna och nu har Capcom gett oss lite info om hur läget med upplösning och framerate kommer se ut. Inte helt oväntat kommer spelet rulla bäst på Xbox Series X och Playstation 5 där spelet kommer rulla i 4K/60fps och om man vill ha lite tjusigare grafik med ray tracing dippar frameraten ner till 45fps. På Series S kommer spelet köras i 1440p/45fps eller 1440p/30fps om man vill ha ray tracing. Hela listan med upplösning och framerate har ni här nere. Tumnagel
37.9°
+
André Stray
0

Matchbox släpper Tesla Roadster-modell
Kommer även modeller av andra elbilar och hybrider

De flesta av oss hade nog några Matchbox-bilar i leksakslådan när vi var små och nu släpper de en serie nya modeller av olika elbilar och hybrider. Matchbox släpper bland annat en modell av Tesla Roadster vilken kan ses solo på bilden ovan och tillsammans med bland andra elbils- och hybridmodellerna Nissan Leaf, BMW i3 och BMW i8 här nedanför. Bilarna ska vara tillverkade i 99 procent återvunnet material men Matchbox siktar framöver högre än så. Roberto Stanichi, som är Global Head of Vehicles på Matchbox ägare leksaksföretaget Mattel, säger: "Matchbox is committing to using 100 per cent recycled, recyclable or bio-based plastic materials to do our part in addressing the environmental issues we face today, and empower the next generation of Matchbox fans to help steer us towards a sustainable future." Matchbox senaste elbils- och hybridmodeller kommer att börja säljas på marknaden någon gång under nästa år. Tumnagel
36.2°
+
Wille Wilhelmsson
0

Microsoft lanserar barnläge för Edge
För säker surf

Microsoft har lanserat ett nytt barnläge för sin webbläsare Edge. Med detta läge kan föräldrar se till att bar under tolv år endast kan komma åt sajter som föräldrarna godkänt. Barnläget ser också till att allt snusk hålls borta från Bing vilket ju bara det är en bedrift. Det blockerar också kortkommandon så barnen inte kan stänga barnläget fast det fungerar just nu endast på Windows och inte på macOS. Just nu synkas inte de godkända sajterna mellan webbläsarna vilket innebär att du måste skapa separata listor för varje enhet barnläget finns på. Tumnagel
42.1°
+
Frode Wikesjö
0

Garry Kasparov lanserar shackplattform
Kasparovchess heter den

Schackmästaren Garry Kasparov har bestämt sig för att lansera shackplattformen Kasparovchess. Här kommer Kasparov kunna dela med sig av sina bästa shacktips till sajtens användare. Här kan man också hitta dokumentärer, podcasts, artiklar, intervjuer och Kasparovchess ska också ha en egen Discord-server för medlemmarna. Sajten kommer också innehålla fler än 50 000 manuellt skapade shackutmaningar så man kan förbättra sina schackkunskaper. Det kostar dock att få ta del av majoriteten av materialet på Kasparovchess. Månadskostnaden ligger på 13,99 dollar eller 119,99 dollar för ett år. Kasparov menar att den stora skillnaden mellan andra liknande plattformar är att Kasparovchess fokuserar på communityn. Initialt, under uppstartsperioden, kommer endast 6 400 spelare släppas in på sajten och vill man vara en av dem kan man anmäla sitt intresse via länken nedan. Tumnagel
37.9°
+
Frode Wikesjö
0

Nu blir VMware ett fristående företag
Kommer inte längre att vara en del av Dell

Dell har meddelat att virtualiseringsföretaget VMware som blev en del av Dell Technologies efter uppköpet av EMC 2016 nu kommer att bli ett helt fristående företag. Dell säger att man kommer att använda 81 procent av sitt ägandeskap i VMware för att skapa ett helt fristående företag som inte längre har någon ekonomisk koppling till Dell Technologies. Anledningen till spinoffen av VMware tros främst bero på att investerare sägs ha värderat både Dell och VMware under marknadsvärdet på grund av den ekonomiska komplexiteten mellan företagen. I samband med förändringen i företagsstrukturen görs även så kallade Class B-aktier i VMware om till Class A-aktier, något som även det görs för att underlätta för investerare att värdera företaget. Någon gång i slutet av det här året räknar Dell att separationen mellan de båda företagen ska vara klar. Här nedan hittas en illustration som visar hur spinoffen av VMware från Dell Technologies kommer att se ut. Tumnagel
39.7°
+
Wille Wilhelmsson
0

Android Police snyggar till hemskärmen på OnePlus 9 Pro
Vad brukar du göra för ändringar?

Den stora fördelen med Android jämfört med iOS är att det är väldigt lätt att förändra utseendet på telefonen nästan precis hur man vill. Det finns drösvis med appar som fixar olika bakgrundsbilder, hemskärmsappar som förändrar hur vi interagerar med telefonen och förstås olika ikoner. Android Police har släppt en video där redaktören Zach visar upp sin OnePlus 9 Pro och ger oss en genomgång av gränssnittet i telefonen, vilket alltid är intressant att se för att få lite inspiration. Hur ser det ut på era telefoner? Kör ni standardhemskärm och skippar pillandet, eller har ni gått all in med Nova Launcher och moddat gränssnittet in i minsta detalj? Dra en skärmdump och visa upp era alster i kommentarsfältet, vetja. Tumnagel
36.8°
+
André Stray
0

Forskare tar fram den vitaste färgen någonsin
Reflekterar över 98 procent av solens ljus

Vi har genom åren skrivit några gånger om Vantablack, världens mörkaste material, men nu har några forskare på amerikanska Purdue University utvecklat vad som kanske kan sägas vara motsatsen till det. Forskarna skriver i en pressrelease att man har utvecklat vad som ska vara världens vitaste färg, en färg som man säger reflekterar hela 98,1 procent av solens ljus. Forskarna presenterade en variant av denna redan förra året då den kunde reflektera 95,5 av solens ljus, ett rekord man alltså nu har slagit. Det finns idag vit färg på marknaden som används för att måla hus som kan reflektera 80 - 90 procent av solens ljus, något som fungerar för att kyla ner byggnaderna. Forskaren Xiulin Ruan säger om färgen man nu utvecklat: "We think of 90% to 98% as not very different, but we need to think about the absorption of the sunlight. Our paint absorbs 1.9% of sunlight, but those commercial paints, even with reflectants, absorb 10% of the sunlight—five times as much as our paint absorbs. They look white, they are pretty white, but they aren’t white enough—they’re not able to cool beyond the ambient temperature." Forskarna tror att deras färg i framtiden skulle kunna spara in på 80 procent av luftkonditioneringskostnader om den används på byggnader i varma städer som till exempel Reno och Phoenix. Ruan säger: "If you have really hot days our paint alone couldn’t do the job, but on other days it could keep you from turning on your air conditioner." När den superreflekterande vita färgen kommer att släppas kommersiellt finns det än så länge inga uppgifter om. Tumnagel
46.2°
+
Wille Wilhelmsson
0

Snart går det att köpa Festos robotfågel
Kommer att släppas som en byggsats i slutet av året

Det ryska robotföretaget Festo har i över tio års tid utvecklat djurliknande robotskapelser och snart kommer det bli möjligt att införskaffa sig företaget lilla robotfågel Bionic Swift vilken är modellerad efter en svala. Bionic Swift är en del av Festos program Bionic4Education och tanken är att den ska levereras som en byggsats som kan ge robotintresserade barn en möjlighet att bygga ihop en egen robotfågel. Bionic Swift levereras med en trådlös handkontroll vilken används för att kontrollera roboten när den väl är ihopbyggd. Festo planerar att släppa Bionic Swift någon gång i slutet av det här året men vad den då kommer att kosta finns det än så länge inga uppgifter om. Tumnagel
39.5°
+
Wille Wilhelmsson
0

Steve-O äter heta kycklingvingar
Och dricker lite sås

Det är dags för Steve-O att gästa Hot Ones och utöver att äta starka kycklingvingar pratas det om hans karriär och liv. Tumnagel
83kg
+
André Stray

Mode-"regler" för japanska kvinnor
Rätt mycket att hålla reda på alltså

YouTube-kanalen Life Where Ix27m From intervjuar här några japanska kvinnor om hur landets rätt strikta mode-"regler". Redan från tidig ålder lär man sig att man måste klä sig och se ut på ett visst sätt i formella sammanhang. Om man inte gör det kan det lätt bli lite problematiskt. Tumnagel
77kg
+
Frode Wikesjö

Nu kommer TipTop i godisform
Hurra!

TipTop är en fantastisk glass där glassen liksom är bonus. För choklad och puffarna i det och det där i mitten är ju det som är godast egentligen. Nu kommer TipTop som godis med bara dessa godbitar och kallas då TipTop Bites. Det är den åttonde godisversionen av glass som Candy People lanserar, tidigare har vi fått 88an Bites, Nogger Bites, Piggelin Drops, Sandwich Bites, Sandwich Bites Pepparkaka, Lakritspuck Bites och Calippo Drop. TipTop Bites kommer 23 april till Hemmakväll och till välsorterade livsmedels- och servicebutiker från vecka 19. Tumnagel
85kg
+
Roger Åberg

Kanye Wests Nike Air Yeezy 1 säljs på auktion
Prototyp tros gå för en miljon dollar

Auktionshuset Sothebys kommer snart att auktionera ut en prototyp av Nike Air Yeezy vilka kan komma att bli de dyraste sneakers som någonsin sålts på en auktion. Prototypen låg till förlaga till den första versionen av Nike Air Yeezy vilka Kanye West visade upp för första gången på Grammy Awards 2008 och som började säljas i butik året därpå. Sothebys själva tror att slutpriset på skorna kommer att landa på över en miljon dollar. Skulle så bli fallet så skulle det slå det nuvarande rekordet för ett par sneakers som sattes i maj förra året när ett par Nike Air Jordan 1 som Michael Jordan själv använt gick för 615.000 dollar. Prototypen av Nike Air Yeezy kommer att visas upp av Sothebys i Hongkong senare den här månaden. De kommer sedan att säljas via en privat auktion till den som kan hosta upp mest deg för att bli ägare till vad Sothebys kallar "one of the most prized and sought-after sneakers in existence". Tumnagel
55kg
+
Wille Wilhelmsson

Amason kör live på Twitch i kväll
Med Esther

Saknar du att gå på konsert? I kväll så kör Amason och Esther live på eventet 3,6h Ingrid och det hela strömmas helt gratis på Twitch. Strömmen öppnar klockan 17.00, sen kör DJ Gustav Ejstes från 18.00. Esther går på 18.40 och Amason går på 19.00 och spelar i en timme. Sedan tar DJ Lång-Kalle över. Nedan ett klipp från när Amason körde på en tidigare version av 3,6h Ingrid. Under det Esther. Tumnagel
87kg
+
Roger Åberg

Stan Smith Mylo är tillverkade av svamp
Adidas visar upp nytt koncept

Adidas har visat upp en ny version av sin klassiska tennisko Stan Smith där lädret i skon delvis är ersatt av materialet Mylo, ett naturmaterial som är framställt från svampmycel. Det hela är en del av Adidas plan att använda så mycket naturmaterial som möjligt i sin skotillverkning, något som man gör för att värna om miljön. Mylo tillverkas av biotech-företaget Bolt Thread men i dagsläget verkar det inte finnas tillräcklig tillgång på materialet för att det ska gå att producera en kommersiell version av Stan Smith Mylo. Det innebär att skon i dagsläget bara finns som ett koncept men förhoppningsvis kanske vi kan få se en lite svampigare version av Stan Smith i butikerna i framtiden. När så kan bli fallet finns det dock än så länge inga uppgifter om. Tumnagel
95kg
+
Wille Wilhelmsson

Sluta göra olika Oreos, tack!
En fejkhälsning från Oreo-chefen

Oreos är rackarns goda och man kan utan problem klämma en hel förpackning på en sittning. Givetvis är det den vanliga versionen som gäller, men Oreo har ballat ur en aning när det kommer till att erbjuda olika varianter av kakan. Så pass att Oreo-chefen* bestämt sig för att tala ut. *Klart det inte är. Tumnagel
82kg
+
André Stray

Coop lanserar hållbarhetsdeklaration i sin app
Kolla in varans hållbarhetsavtryck

Livsmedelskedjan Coop lanserar nu en ny funktion i sin app med vilken kunder kan ta reda på något som Coop kallar för hållbarhetsdeklaration. Genom att scanna streckkoden på en vara får kunden information om varans avtryck utifrån tio olika områden som rör klimat, miljö och samhälle. Hållbarhetsdeklarationen har en skala mellan ett och fem inom varje område. Ju lägre siffror en vara har – desto lägre hållbarhetsavtryck bedöms varan ha. Hållbarhetsdeklarationen kommer hjälpa kunderna att äta mer hållbart, men också styra utvecklingen av Coops sortiment skriver Coop i ett pressmeddelande. Skulle du själv vilja testa Coop-varornas hållbarhetsdeklaration hittas Coops app gratis till iPhone i App Store här och till Android på Google Play här. I videoklippet här nedanför kan ni kolla in hur det hela går till. Tumnagel
193kg
+
Wille Wilhelmsson

Nu drar årets försäljning av majblommor igång
Köp i butik eller i barnens webbshoppar

Idag drog årets försäljning av majblommor igång, de små pinsen som säljs för att motverka barnfattigdom i Sverige. Traditionellt har majblommor sålts av skolbarn men på grund av pandemin fick detta ställas in förra året. I år har Majblomman förändrat upplägget av försäljningen vilket innebär att skolbarn kan skapa sina egna webbshoppar där de kan sälja de fysiska Majblommor som skulle sålts förra året och samla in pengar till sin skolklass. De fysiska Majblommorna från 2020 kommer även att säljas i ICA-butiker såväl som i Majblommans egna webbshop. I videoklippet här nedanför kan ni kolla in hur skolbarn som vill sälja Majblommor kan skapa sina egna webbshoppar för att sälja dessa. Det kommer även att säljas en digital variant av Majblomman 2021 vilken alla som donerar pengar till Majblommans arbete mot barnfattigdom kommer att få. Det kan man göra genom att bidra till insamlingar som kan startas av företag och privatpersoner på Majblommans hemsida. Ni kan kolla in både förra årets fysiska Majblomma såväl som årets digitala Majblomma på bilden här ovanför. Tumnagel
86kg
+
Wille Wilhelmsson

Le Creuset släpper ny serie med ugnstillbehör
Med nonstick

Le Creuset är kända för sina färgglada köksprylar men nu släpper man en serie med ugnstillbehör som inte är så färgglada. Tillverkade av hårdanodiserat aluminium och med PRFE-beläggning och man lovar att de ska tåla hårda dag så de går att diska i maskin och köras i ugn upp till 260 grader. De olika plåtarna och formarna kostar mellan 409 och 789 kronor och köper man flera så går de att förvaras i varandra. De finns i butik från 1 maj. Tumnagel
89kg
+
Roger Åberg

Patagonia skippar företagsloggor på sina kläder
För att kläderna ska få längre livslängd

Klädmärket Patagonia har beslutat att framöver tacka nej till företag som vill köpa Patagonia-kläder försedda med företagens egna logotyper. Detta är något man gör av miljöhänsyn då man tror att livslängden på ett klädesplagg blir kortare om detta är försett med en företagslogotyp. I ett blogginlägg skriver Patagonia: "What we’ve learned is that adding an additional non-removable logo reduces the life span of a garment, often by a lot, for trivial reasons. People change jobs, and the extra logo makes for an awkward re-gift. People tend not to pass logoed gear down to their kids, and not everyone wants to be an advertisement on weekends, even if they’re proud to go into work on weekdays. The result? Perfectly good gear ends up forgotten in the closet—or worse, gets tossed in the trash." Enligt Patagonia så slängdes bara 2018 11,3 miljoner ton kläder på soptippen, något som man hoppas minska med initiativet att inte längre tillåta företagslogotyper på sina kläder. Tumnagel
180kg
+
Wille Wilhelmsson

Fredrika har fixat Marabous nya smak
Brownie, kokos och kaffe

Förra året höll Marabou en tävling där folket fick ge förslag på nya smaker. I januari släppte man smaken popcorn och nu är det dags för smak nummer två. Det är Fredrika som har kommit på smaken brownie, kokos och kaffe eller as we call it in Sweden - fika! Den nya smaken är på 185 grams-förpackning och kommer i butik 10 maj. Tumnagel
133kg
+
Roger Åberg